Agyalsz, hogy megéri-e beruházni egy mérlegképes könyvelő tanfolyamra?

Összefoglalom neked, hogy mit érdemes tudni, mielőtt belevágsz.

Mit csinál egy mérlegképes könyvelő?

 • A számvitelről  törvényben meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.
 • Ellátja a számviteli. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
 • Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.
 • Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Mire leszel képes egy mérlegképes könyvelő végzettséggel?

 • közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni
 • a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni,
 • a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani
 • megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
 • alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét
 • a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni
 • összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat
 • kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét
 • ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat,
 • munkája során használni a számítógépes programcsomagokat
 • közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában
 • vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását
 • elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást
 • részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban

Mérlegképes könyvelő hölgy

Milyen formában végezheted a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat?

Elláthatod

 • a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként,
 • egyéni vállalkozóként,
 • számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, alkalmazottjaként.

Milyen munkaköröket láthatsz el mérlegképes könyvelőként?

– Számviteli ügyintéző, azon belül:

 •  Számviteli ügyintéző
 •  Analitikus könyvelő
 •  Főkönyvi könyvelő
 •  Készlet- és anyagnyilvántartó

– Pénzügyi ügyintéző, azon belül:

 •  Pénzügyi ügyintéző
 •  Bérszámfejtő
 •  Pénztáros
 •  Számlaellenőr

– Adatrögzítő, kódoló

– Könyvelő, analitikus könyvelő

– Bérelszámoló

– Készlet- és anyagnyilvántartó

– Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője

– Kontroller, belső ellenőr

– Szervezetirányítási vezető

 Kedvet kaptál, hogy mérlegképes könyvelő légy? Esetleg tovább nőtt a lelkesedés?

Kövess minket, mert a következő bejegyzés arról szól, hogy mit kell tenned, hogy mérlegképes könyvelő lehess!