Közeledik az ősz, így újra indul a Turbósító Csütörtök sorozatunk.

Ma egy kis elemzés feladatot hoztam, mégpedig kapacitáselemzést.

Lássuk is a feladatot!

TermElek Zrt. tevékenységéhez tartozó alapvető termelési keresztmetszetet jelentő gépcsoportra vonatkozóan az alábbi adatokat ismerjük:

Megnevezés 2011
2012
Gépek száma
rendelkezésre álló gépek száma 120 120
üzemképes gépek száma 110 116
Gépfelhasználási mutató 89,34 92,53
Gépcsoport gépeinek adatai
bruttó értéke (e Ft) 52.000 52.000
értékcsökkenési leírás (%) 18 18
energiaköltség (Ft/gó) 1500 1500
tárgyi eszköz fenntartási mutató (%)(az écs leírás százalékában) 130 130
Teljesített gépórák száma (gó) 205.000 215.000
Karbantartásra, javításra fordított idő (ó/gép) 200 200
Termelés (kg) 170.800 184.000
Kapacitásnorma (ó/kg) 2,2 2,2

Feladat:

Állapítsd meg, hogy  a kapacitás-kihasználás mely irányba és milyen mértékben változott!

Nézzük a megoldást!

A gépcsoport kapacitását az alábbi képlet alapján tudod kiszámolni:
(rendelkezésre álló gépek száma x elméleti időalap)/kapacitásnorma
Kezdjük az elméleti időalap kiszámításával, mivel azt nem adta meg feladat.
Ennek képlete:

Elméleti időalap

[important]

Elméleti időalap = Rendelkezésre álló gépek x ( időszaki naptári napok x 3 műszak x 8 óra –
karbantartáshoz szükséges idő)

[/important]

A feladatban:
120 gép x (365 nap /gép x 3 m/nap x 8ó/ m-200 ó/gép) = 1.027.197,6 óra
Az adatok alapján a kapacitás:
1.027.197,6 óra / 2,2 ó/kg = 466.908 kg
vagy bővebben a képlet:
120 gép x (365 nap /gép x 3 m/nap x 8ó/ m-200 ó/gép)/ 2,2 ó/kg = 466.908 kg
Kapacitáskihasználás elemzése mutatói grafikonon

Érdemes a kapacitást és annak kihasználását ábrázolni is

 

Mivel  a kapacitás kiszámításához szükséges adatok a gépnél a két időszakban megegyeznek, ezért a kapacitás is megegyezik.

Kapacitáskihasználás mértéke:

Az alábbi képlet lesz a segítségedre:
[important]Kapacitáskihasználás mértéke = termelés/kapacitás[/important]
2011-ben:
(170.800 kg/ 466.908 kg) x100= 36,58%
2012-ben:
(184.000 kg / 466.908 kg) x 100= 39,41%
Változás:
39,41 % – 36,58 % = + 2,83 %
A kapacitáskihasználás a 2011-ről 2012-re  2,83 % – kal javult.
Ez a termelés növekedésének köszönhető, mivel minden más, a számolás során figyelembe  vett tényező változatlan.
Jól jegyezd meg ezt a két képletet!
Próbáld megérteni a logikáját, és értsd meg az egyes mutatók jelentését, mert az is árulkodik a számítás módjáról.  Hidd el, úgy sokkal könnyebb lesz,  mert lehetetlen annyi képletet megjegyezni, amekkorát a tananyag felölel.
Sajnos az elemzés képleteket oda-vissza tudni kell.
Legjobb, ha megpróbálod megérteni az összefüggéseket, és amit lehet, azt le tudod vezetni egymásból.
Erre még vissza fogunk térni egy későbbi bejegyzésben.
Miért volt még az a sok adat a feladatban?
Ezeket is fel fogjuk használni, de csak a következő bejegyzésben, ahol tovább vesszük a kapacitáskihasználás elemzését.