Többen kértétek, így a mai bejegyzés témája az időbeli elhatárolások lesz.

Először nézzük meg, hogy mit is jelent az aktív és a passzív időbeli elhatárolás, s melyiket milyen esetben kell használni.

Lássunk is neki!

Mit is jelentenek az időbeli elhatárolások?

Vannak olyan gazdasági események, melyek a tárgyévet meghaladóan több évet is érintenek (pl. előfizetések, bérleti díjak stb. ).

A Számviteli tv. alapján pedig az olyan gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, azokat az( összemérés és az időbeli elhatárolás elvének megfelelően) adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolnod, ahogyan  az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlanak.

Az időbeli elhatárolásoknak két fajtája van:

– Aktív időbeli elhatárolás

– Passzív időbeli elhatárolás

Ebben a bejegyzésben az aktív időbeli elhatárolás nézzük meg kicsit részletesebben.

Mit is jelent az aktív időbeli elhatárolás?

Az aktív időbeli elhatárolások az adott időszak eredményét növelik, majd a következő évben a tárgyévi eredményt csökkentik.

Két fajtája:

– költség-ráfordítás csökken

– bevétel-hozam nő

Láthatod, hogy mindkét fajtánál végeredményben az eredmény nő.

A mérlegben 3 sort foglal magában:

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Nézzük mit is tartalmazhatnak az egyes sorok:

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Itt kell kimutatnod azokat a bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak.

Könyvelése:

T: 391  K: 9

Itt kell elhatárolnod:

– A tárgyévet megillető,  de a fordulónap után megkapott bevételek ellenértékét.( Pl.: bérleti díjak, folyamatos szolgáltatások stb.)

Például a bérbeadónál a bérleti díjnak az az összege, amelyet csak a mérleg fordulónapja után számláztak le, de a fordulónap előtti időszakra vonatkozik.

– A fordulónapig megismert bírságokat, kötbéreket, késedelmi kamatokat,

– Az adott kölcsönök, bankbetétek  fordulónap után esedékes,  a tárgyévre jutó időarányos kamatát

– Diszkont értékpapírok névértéke és kibocsátási értéke (vételára) közötti különbözetet („kamatot”)

– Névérték alatt vásárolt tartós, hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapírok nyereségjellegű különbözetéből a tárgyévre arányosan jutó részt

2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Itt kell kimutatnod az üzleti év mérlegének forduló napja előtt felmerült elszámolt, olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapját követő időszakban esedékesek,  számolhatók el.

Könyvelése:

T: 392  K: 5, 8

Itt kell elhatárolnod:

– A mérlegfordulónap előtt, a tárgyévben kifizetett, a következő éveket terhelő költségeket, ráfordításokat ( Pl.: bérleti, előfizetési, közüzemi stb. díjak)

– Hitelek, kölcsönök után előre megfizetett kamatok  időarányos részét

-Ha egy kötelezettségnél a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél, akkor a tárgyévet követő fizetendő kamatot . (váltó tartozások, kötvénytartozások  stb.)

– Elhatárolható a forgatási célú (forgóeszközök között kimutatott)  értékpapírok, részesedések beszerzési árában nem aktivált bizományi díja és a vásárolt vételi opció díja, ha ezek később várhatóan megtérülnek.

3. Halasztott ráfordítás

Itt kell elhatárolni azokat az üzleti évben felmerült ráfordításokat, amelyeket a törvény tételesen ismertet.

Könyvelése:

T: 393  K: 88

Itt kell elhatárolnod:

Ellentételezés nélkül átvállalt pénzügyileg nem rendezett tartozásokat, kötelezettségeket rendkívüli ráfordításként kell elszámolni, majd ezzel egy időben azt időben el is kell határolni.

– Elhatárolható a  nem realizált árfolyamveszteség .

Összefoglalva elmondható, hogy az aktív időbeli elhatárolások a vállalkozás beszámolási időszak eredményét növelik azáltal, hogy a már elszámolt költségek, ráfordítások összegét csökkentik, illetve a későbbi esedékessége miatt még be nem folyt, de a tárgyidőszakot érintő bevételek összegét viszont számba veszik.

A héten még hozom a folytatást a passzív időbeli elhatárolások elméletéről, s feladatokat is hozok a témával kapcsolatban.

Nézz vissza, hogy le ne maradj!!!

Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg ismerőseiddel!

Share/Bookmark