Beruházást váltótartozással egyenlít ki a vállalkozás?

Ne ijedj meg!

Megmutatok egy feladatot, ahol a vállalkozás térítés nélkül kap egy eszközt, azt üzembe helyezteti, majd az üzembe helyezőt váltóval egyenlíti ki.

Hidd el, nem is olyan nehéz feladat!

Íme a példa!

Sóher Kft. térítés nélkül kapott Nagyvonalú Bt-től december 17-én 1db csomagológépet. A gép átadónál nyilvántartott értéke 3.000.000 Ft volt. Az áfá –t az átadó áthárította az átvevőre.
Az üzembe helyezést egy külső vállalkozó végezte el és 700.000 Ft áfa értékben, melynek kiegyenlítésére váltót bocsátott ki Sóher Kft. december 20-án. A váltó lejárata 4 hónap, kamata 15%.
A gépet az átvevő december 17-én üzembe helyezte.

Lássuk a megoldást!

Térítés nélküli átvétel:

T: 161 Befejezetlen beruházás 3.000.000

K:989 Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke 3.000.000

Elhatárolás:

T:989 Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke  3.000.000

K:483 Halasztott bevételek  3.000.000

Áthárított áfa:

T:466 Előzetesen felszámított áfa  810.000

K:479 Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek   810.000

Szerelés számla alapján:

T:161 Befejezetlen beruházások  700.000

K:455 Beruházási szállítók   700.000

Szerelés áfa:

700.000 x 0,27 = 189.000

T:466 Előzetesen felszámított áfa  189.000

K:455 Beruházási szállítók  189.000

Váltó kibocsátás:

A váltót a szállítói tartozás összegében bocsátja ki, ami magában foglalja az áfa összegét is, tehát a szállítóval szemben a 700.000+189.000=889.000 Ft-ot kell könyvelned:

T:455 Beruházási szállítók  889.000

K:457 Váltótartozás   889.000

Váltó kamata:

A váltókamat is a bekerülési érték része váltótartozás esetén, ezért a kamatot is a 457-es Váltótartozás számlára kell könyvelned.

A kamat összege:

váltó névértéke x  kamat/12 x váltó futamideje hónapokban

A feladat alapján:

889.000 X 0,15/12 X 4 =44.450

T:872 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások  44.450

K:457 Váltótartozások  44.450

Gép aktiválása:

A gép bekerülési értékét a 161-es Befejezetlen beruházás számla egyenlege mutatja:

3.000.000 + 700.000 = 3.700.000
T: 13 Műszaki berendezések, gépek  3.700.000

 K: 161 Befejezetlen beruházások  3.700.000

Váltó kamatának elhatárolása:

A nem a tárgyévet terhelő kamatot el kell határolnod, hogy ne a tárgyév eredményét rontsa.

Ennek összege:

44.450 / 120 x 110 = 40.745

T:392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  40.745

K:872 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 40.745

 

Bízom benne, hogy segített ez a feladat átlátni a váltótartozással kapcsolatos feladat logikáját is.