Értékhelyesbítés?

Jajj, csak azt ne!

Ne ijedj, meg, most összefoglalom neked, hogy mit érdemes róla tudnod, hol lehet, és miként kell értékhelyesbítést elszámolni!

Az értékhelyesbítés elszámolása

A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalakozó piaci értéken értékelje eszközeinek egy részét. Ez nem kötelező, a vállalkozó döntése.

Mik tartoznak ide?

– Immateriális javak egy része ( vagyoni értékű jog, szellemi termékek)

– Tárgyi eszközök egy része

– Befektetett pénzügyi eszközeinek egy része

Mikor számolható el értékhelyesbítés?

Abban az esetben, ha az adott jószág, eszköz, piaci értéke jelentősen meghaladja az immateriális jószág, tárgyi eszköz, részesedés korábban elszámolt  terv szerinti  értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett, terven felüli értékcsökkenés visszaírásával növelt  könyv szerinti értékét.

Lényegében ez az jelenti, hogy a terven felüli értékcsökkenés visszaírása után sem  éri el a könyv szerinti értéke a piaci értéket, akkor a két összeg közötti pozitív különbözetet elszámolhatod értékhelyesbítésként.

 Mikor kell  megszüntetni az értékhelyesbítést?

Amennyiben az üzleti év mérlegkészítésének napján az immateriális jószág, tárgyi eszköz piaci értéke alacsonyabb a terv szerinti értékcsökkenéssel meghatározott nettó értéknél, akkor terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

[important]Nagyon fontos, hogy a terven felüli értékcsökkenés elszámolása előtt az értékhelyesbítést meg kell szüntetned.[/important]

A részesedés esetében, ha az üzleti év mérlegkészítésének napján a piaci érték alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, akkor értékvesztést kell elszámolni. Itt is első lépés az kell, hogy legyen, hogy az értékhelyesbítést megszünteted.

Néhány fontos infó az értékhelyesbítésről!

[important]Az értékhelyesbítés nem módosítja a könyv szerinti értéket![/important]

Mivel a könyv szerinti értéket nem módosítja az értékhelyesbítés, így az adott eszköz mérlegértékét sem befolyásolja.

Azon eszközökre, melyekre értékhelyesbítést számoltál el, azok piaci értékét minden évben felül kell vizsgálnod, és a korábbi értékhelyesbítést az aktuális piaci érték és a könyv szerinti érték különbözetének megfelelően korrigálnod kell.

Egy kis kiegészítés

Ez az infó jól jöhet hiányzó főkönyvi kivonat kiegészítésénél 🙂

Mi az értékhelyesbítés mérlegértéke?

Az értékhelyesbítés mérlegértéke azon eszköz piaci értéke és a könyv szerinti értéke pozitív különbözetét mutatja, mellyel kapcsolatban értékhelyesbítést számoltál el

Végül nézzünk egy példát!

Van egy berendezésünk, melynek adatai az alábbiak:

Bruttó értéke: 600.000

Terv szerinti értékcsökkenése: 100.000

Terven felüli értékcsökkenése: 50.000

Piaci értéke: 505.000

Első lépésben számold ki a nettó értékét!

Nettó érték= Bruttó érték – terv szerinti écs- terven felüli écs

Tehát a feladat alapján:

600.000 -100.000 -50.000= 450.000

Piaci értéket tudjuk, hogy 500.005

Látod, hogy a piaci érték magasabb, mint a könyv szerinti érték

A kettő különbsége: 505.000 – 450.000= 55.000

És itt kell nagyon figyelned!

Mivel az eszközre elszámoltak 50.000  terven felüli écs-t, ezért  először azt kell visszaírni.

Visszaírás után az eszköz könyv szerinti értéke 450.000 + 50.000 = 500.000 Ft lesz. Majd az 500.000 és 505.000 Ft közötti 5.000 -t kell értékhelyesbítésként elszámolnod.

Könyvelése:

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása:

T:138 Műszaki ber., gépek, járművek terven felüli écs-e és annak visszaírása 50.000

K:966 Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs. 50.000

Értékhelyesbítés könyvelése:

T:137 Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése 5.000

K:417 Értékelési tartalék 5.000

Bízom benne, hogy most már jobban átlátod az értékhelyesbítés működését!