És eljött a  csütörtök, ami mától a

Turbósító Csütörtök a Mérlegképes Tanoncok oldalán.

A beindítás után ma már turbósítunk 🙂

A Turbósító Csütörtök sorozat bejegyzéseit haladóknak és vizsgára készülőknek készítem.

Bátor kezdő vagy? Akkor hajrá, oldd meg Te is a mai feladatot!

Kezdjük is egy értékpapíros feladattal!

A Társaság 2011. november 30-án 60.000 db 2 éves lejáratú értékpapírt vásárolt befektetési céllal 100%-os árfolyamon, melynek névértéke 10.000 Ft/db . Az értékpapír ellenértékét a vásárlás napján át is utalta.

Az értékpapírokról az alábbiakat tudjuk még:

– Kibocsátás ideje 2011. augusztus 01.

– Kamatfizetés időpontja: minden év augusztus 01.

– Kamat:12% évente

– A visszafizetés:  a futamidő végén egy összegben.

 A kft. vezetősége úgy döntött, hogy a névérték és a vételár közötti különbözetet elhatárolja.

Feladat:

Könyveld le az értékpapír vásárlásával kapcsolatos a 2011-es évben könyvelendő gazdasági eseményeket!

Ha megoldottad a feladatot, csak akkor olvass tovább 🙂

Lássuk a feladat megoldását!

Amit ehhez a feladathoz tudnod kell, hogy az értékpapír bekerülési értéke nem tartalmazza a felhalmozott kamatot.

Tehát nézzük meg, hogy mi mennyi lesz az értékpapír bekerülési értéke:

Értékpapír vételárát a névérték és a vásárlási árfolyam adja:

névérték x vásárlási árfolyam

Így a vételár:

10.000 x 100% =      10.000 Ft/db

Ezután a névérték segítségével ki tudod számolni a vételárban lévő kamatot:

(névérték x kamatláb)/12 x kibocsátás v. kamatfizetés óta eltelt hónapok száma

Ez a feladatban:

(10.000 x 0,12) / 12 x 4 =  400 Ft/db

 Így egy értékpapír könyv szerinti értéke:

10.000 – 9.600 =    9600 Ft/db

 A 60.000 értékpapírért fizetett összeg pedig:

60.000 x 10.000=   600.000.000 Ft

Vételárban lévő kamat:

60.000 x 400 =  24.000.000 Ft

 Ezután nézzük az értékpapírral kapcsolatos könyvelést!

2011. október 30.

 Vásárlás:

Tudjuk, hogy befektetési céllal vette, ezért befektetett pénzügyi eszközök közé, a 183-as számlára kell könyvelni.

T: 183     K: 384                600.000.000 Ft

Vételárban lévő kamatelhatárolás:

A vételárban lévő kamattal pedig pénzügyi műveletek bevételét kell csökkentened. Figyelj, hogy nem ráfordítás, hanem bevétel csökkenés!!!

T: 973     K: 183                  24.000.000 Ft

(Van aki úgy könyveli, s az is helyes, hogy a 183-ra már rögtön a kamattal csökkentett összeget teszi, s a kamatot is a 384-es számlára könyveli :

T: 183  K: 384  576.000.000

T: 973  K: 384  24.000.000)

 

2011. december 31.

Időarányos kamatelhatárolás

a 2011-es évet érintő kamatot bevételként el kell számolnod, ezért el kell határolnod.

Mivel aug. 1-je a kibocsátás napja, ezért december 31-ig 5 havi kamat illeti meg a céget.

Számítása:

db szám x (névérték x  kamatláb/12 x  kibocsátás v kamatfizetés óta eltelt hónapok száma)

60.000 x ((10.000 x 0,12)/ 12 x 5) =   30.000.000 Ft

 T: 391     K: 973                  30.000.000 Ft

 A névérték és a vásárlási érték közötti különbözet elhatárolás:

Ehhez tudnod kell, hogy aktív időbeli elhatárolásként lehet a mérlegben kimutatni a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, névérték alatt beszerzett – hitelviszonyt megtestesítő, a valós értéken történő értékelés alá nem vont – kamatozó értékpapír névértéke és beszerzési értéke közötti – nyereségjellegű – különbözetből a beszerzéstől az üzleti év mérleg fordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan jutó összeget.

Ekkor fontos, hogy beszerzési értékénél a felhalmozott kamattal csökkentett vételárat kell figyelembe venned.

Láthatod, hogy a névérték 10.000 Ft/db

Beszerzési/bekerülési értéke pedig kamattal csökkentett vételár pedig 9.600 Ft/db

Tehát 400 Ft/db összeget kell elhatárolnod.

Összesen 60.000 x 400 = 24.000.000 Ft-ot.

Mivel 100%-os árfolyamon vásárolta, ez jelen esetben megegyezik a felhalmozott kamat összegével.

Elhatárolandó arányos különbözet összege:

db szám x (bekerülési érték – névérték / vásárlástól a futamidő végéig hátralévő idő x vásárlástól év végéig hátralévő idő)

Vásárlás napjától a futamidő végéig 20 hónap van hátra (24 hónapos futamidő, s aug 1 – nov 31-ig 4 hó telt el), s a vásárlástól év végéig pedig 1 hónap.

Így 2011-ben elhatárolandó

60.000 x 400 / 20 x 1 = 1.200.000

Majd 2012-ben:

60.000 x 400 / 20 x 12 = 14.400.000

És 2013-ban:

60.000 x 400 / 20 x 7 = 8.400.000

Láthatod, hogy ezzel 3 évre egyenletesen el lett határolva az egész összeg, a  24.000.000 Ft.

Az elhatárolást nem szabad év elején feloldani, hanem az értékpapír kivezetésekor.

Különbözet elhatárolása :

T: 391     K: 973                      1.200.000 Ft

És kész …
Ha tetszett a bejegyzés, oszd meg ismerőseiddel is 🙂