Neked volt gondod az aktív időbeli elhatárolásokkal?

Mit jelent a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása?

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatnod az üzleti év mérlegének forduló napja előtt felmerült elszámolt, olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek részben vagy egészben csak a mérleg fordulónapját követő időszakban esedékesek,  számolhatók el.

Könyvelése:

T: 392  K: 5, 8

Itt kell elhatárolnod:

– A mérlegfordulónap előtt, a tárgyévben kifizetett,  elszámolt, a részben vagy egészben  következő éveket terhelő költségeket, ráfordításokat ( Pl.: bérleti, előfizetési, közüzemi stb. díjak)

– Hitelek, kölcsönök után előre megfizetett kamatok  időarányos részét

-Ha egy kötelezettségnél a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél, akkor a tárgyévet követő fizetendő kamatot . (váltó tartozások, kötvénytartozások  stb.)

– Elhatárolható a forgatási célú (forgóeszközök között kimutatott)  értékpapírok, részesedések beszerzési árában nem aktivált bizományi díja és a vásárolt vételi opció díja, ha ezek később várhatóan megtérülnek.

 Nézzünk két jellemző példát!

Íme az első:

December 27-én megérkezik az egyik szakfolyóirat éves előfizetési díjáról a 22.000 Ft + ÁFA összegű  számla, melyet a következő év január 15-én utal át a vállalkozás.
Nézzük a könyvelést!
December 27.
Le kell könyvelned az előfizetési díj számláját!
T: 526 Újságok, könyvek költségei   22.000
K: 454 Szállítók        22.000
Kapcsolódó áfa:
Áfa összege: 22.000 x 0,05= 1.100
T: 466 Előzetesen felszámított áfa    1.100
K: 454 Szállítók        1.100
Mivel az előfizetés a következő évre szól, ezért ez az összeg nem terhelheti a tárgyév eredményét.

Mit kell tenned?

A költséget el kell határolnod, ezzel a tárgyév eredményét nem fogja csökkenteni, azt nem fogja terhelni. Mivel a költség csökkenésével nő az eredmény, ezért aktív időbeli elhatárolással van dolgunk.
December 31.
Elhatárolás könyvelése
T: 392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  22.000
K: 526 Újságok, könyvek költségei   22.000
Jöhet a tárgyévet követő év!
Január 1.
Év elején fel kell oldanod az előző évben elhatárolt összeget. Ezzel a költség a tárgyév költségeit növeli, azt az évet, melyre az előfizetés szól. Így a helyére került az előfizetési díj.
T: 526 Újságok, könyvek költségei   22.000
K: 392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  22.000
Már csak az átutalás van hátra!
Január 15.
T: 454 Szállítók   23.100
K: 384 Elszámolási betétszámla        23.100
Ez volt az egyszerűbb feladat, ahol az egész összeget el kellett határolni.
Költségek ráfordítások időbeli elhatárolásának könyvelése.

Ez is az elhatárolás egy formája 🙂

Nézzünk egy kicsit nehezebb példát!

A vállalkozás tárgyév szeptember 1-jén szerződést köt fél évre karbantartási tevékenységre.  A karbantartási díj  10.00 Ft/hó + ÁFA, melyet a cég fél évre előre számláz. A számla szeptember 5-én meg is érkezett a vállalkozáshoz, amit szeptember 10-én ki is fizetett..
Nézzük a könyvelést!
Szeptember 5.
Karbantartási díj könyvelése
Megérkezett a számla, melyet karbantartási díjként el kell számolnod.
Mivel a havi díj 10.000 + ÁFA, ezért a 6 havi díj, amit számláztak:
6×10.000= 60.000 Ft .
T: 524 Javítási, karbantartási költségek  60.000
K:454 Szállítók        60.000
A kapcsolódó áfa:
60.000 x 0,27= 16.200 Ft.
T: 466 Előzetesen felszámított áfa  16.200
K: 454 Szállítók        16.200
Szeptember 15.
Könyveld le az utalást!
T: 454 Szállítók   76.2000
K: 384 Elszámolási betétszámla           762 000
Majd jön az év vége.
Tudod, hogy a szerződés és a kifizetett díj fél évre szól. Azt is tudod, de azt is, hogy a tárgyévben a fél évben csak 4 év telik le a 6 hónapból (szept, okt, nov., dec. ), ezért a tárgyévet ebből az összegből csak 4 hónapra szóló karbantartási költség terhelheti.
Mit kell tenned?
Csökkentened kell az évet terhelő karbantartási költséget 2 havi költséggel, és ezt az aktív időbeli elhatárolással tudod megtenni (költség csökkentés = eredmény növelés)
December 31.
Határolj el 2 havi költséget!
2 havi költség: 2 x 10.000 = 20.000
T: 392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  20.000
K: 524 Javítási, karbantartási költségek  20.000
Január 1.
Év elején fel kell oldanod az előző évben elhatárolt összeget. Ezzel a költség a tárgyév költségeit növeli, azt az évet, melyre a két havi karbantartás szól. Így a helyére került a karbantartási díj ezen része is.
T: 524 Javítási, karbantartási költségek  20.000
K: 392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  20.000
Ha hasznos volt számodra a feladat, oszd meg ismerőseiddel is!