Hogyan könyveld le a kötvénykibocsátást?

Olvass tovább, és megtudod ebből a bejegyzésből!

Egy kidolgozott példán keresztül bemutatom a kötvény kibocsátását, a kamat elszámolását, és a szükséges időbeli elhatárolásokat is.


Íme a kötvénnyel kapcsolatos feladat:

Kötvény – Ház Kft. 3 éves futamidejű kötvényeket bocsát ki.

Az alábbi infókat tudjuk a kibocsátásról:

Névérték: 45.000.000 Ft

Kibocsátás ideje: 2013. július 1.

Kamat: 15%

Az értékpapír-forgalmazó által a kibocsátást követően jóváírt befolyt ellenérték: 43. 300 000 Ft.

Feladat:
Könyveld le a kötvénykibocsátással kapcsolatos gazdasági eseményeket

Próbáld megoldani a feladatot!

Ha kész, akkor olvass tovább!

Lássuk a megoldást!

Legelőször számold el a befolyt ellenértéket!

T: 384 Elszámolási betétszámla 43.300.000

K:443 Tartozások kötvénykibocsátásból   43.300.000

Majd jöhet a névérték és a kibocsátási érték különbözetének elszámolása

Ennek összegét ki kell kiszámolnod.

A különbözet összege = névérték – kibocsátási érték

45.000.000-43.300.000 = 1.700.000

T: 872  Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások  1.700.000

K: 443 Tartozások kötvénykibocsátásból  1.700.000

Ha megnézed, akkor láthatod, hogy így a 443-as Tartozások kötvénykibocsátás számlának az egyenlege így a névérték, azaz 43.300.000 + 1.700.000 = 45.000.000 Ft.

Következő lépés a tárgyévet követő időszakot terhelő különbözet elhatárolása.

Fontos, hogy a névérték és a kibocsátási érték közötti különbözet miatti ráfordítást fel kell osztani a futamidő  alatt.  Emiatt az arányosan nem a tárgyévre jutó ráfordítást el kell határolnod.

Lássuk, hogy miként tudod az elhatárolandó összeget kiszámolni:

36 hónapból ki kell vonnod a tárgyévre jutó 6 hónapot ( július 1 – december 31-ig).

Így marad 30 hónap, ami a tárgyévet követő időszakra jutó futamidő.

Tehát 30 hónapra jutó különbözetet kell elhatárolnod, ennek összege:

1.700.000 / 36 x 30 = 1.416.667

T: 392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1.416.667

K: 872 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások  1.416.667

Ne feledkezz meg a tárgyévet időarányosan terhelő kamatról sem!

Először számoljuk ki a kamat összegét!

Tudod, hogy a kamat mértéke 15% és azt is, hogy a tárgyévet  (július 1-től december 31-ig) 6 havi kamat terheli.

Így kamat összege:

(névérték x kamat/12) x tárgyévi hónapok száma

(45.000.000×0,15) / 12) x 6=3.375.000

T: 872 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3.375.000

K: 482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3.375.000

Ha idáig eljutottál, akkor ez a feladat kész is 🙂