Nézzük a kötvénykibocsátás könyvelésével kapcsolatos feladat folytatását.

A könnyebb követhetőség érdekében ide bemásolom a feladat szövegét!

A kötvénnyel kapcsolatos feladat:

KötvényElek Kft. 3 éves futamidejű kötvényeket bocsát ki.

Az alábbi infókat tudjuk a kibocsátásról:

Névérték: 30.000.000

Kibocsátás ideje: 2010. június 1.

Kamat: 10%

Az értékpapír-forgalmazó által a kibocsátást követően jóváírt befolyt ellenérték
29. 200 000 Ft.

Feladat:

Könyveld le a kötvénykibocsátással kapcsolatos gazdasági eseményeket!

A tárgyévet már az előző bejegyzésben lekönyveltük. Ha még nem láttad, akkor itt meg tudod nézni a feladat első részének megoldását.

Nézzük is a tárgyévet követő két évet!

A tárgyévet követő első és második év könyvelése megegyezik.

Kezd az előző évben elhatárolt kamat feloldásával!

T: 482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1.750.000

K: 872 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1.750.000

Elérkezik a kamatfizetés  június 1-jén:

Ezt az alábbi képlet alapján tudod kiszámolni:

Névérték x kamatláb

azaz

30.000.000 x 0,1=3.000.000

T: 872 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3.000.000

K: 384 Elszámolási betétszámla  3.000.000

Jöhet a tárgyévet időarányosan terhelő kamat elhatárolása!

Ugyanúgy kell kiszámolnod, mint a tárgyév dec. 31-én:

(30.000.000×0,10) / 12) x 7=1.750.000

T: 872 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1.750.000

K:482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   1.750.000

Ebben az évben már csak tárgyévet időarányosan terhelő különbözet elszámolása van hátra!

Ezt így kell kiszámolnod:

különbözet /futamidő x adott év hónapjai

800.000 /36 x 12= 266.667

T: 872 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 266.667

K: 392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  266.667

Már jönnek is lejárat évének könyvelési tételei!

 Kezd ismét az elhatárolt kamat feloldásával!

T: 482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1.750.000

K: 872 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1.750.000

2. lépés legyen a kamatfizetés elszámolása június 1-én:

Ez ismét éves kamat, ezért összege megegyezik az előző évivel.

T: 872 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3.000.000

K: 384 Elszámolási betétszámla  3.000.000

Majd elérkezik a kötvény beváltása

Tudnod kell, hogy a kötvényt névértéken váltjuk be!

T:443 Tartozások kötvénykibocsátásból  30.000.000

K: 384  Elszámolási betétszámla 30.000.000

Végül a maradék különbözetet el kell számolnod:

Nézzük, hogy mennyit számoltál már el!

2010. 7 hónap  /800.00 – 644.444 = 155.556

2011. 12 hónap  / 266.667

2012. 12 hónap  / 266.667

Tehát már 31 hónapot elszámoltál, így még 36-31 = 5 hónapot kell elszámolnod

Ennek összege:

800.000 /36 x 5=111.111

vagy

Kiszámolhatod úgy is, hogy elhatároltál az első év végén 29 hónapot, abból már 2 x 12 hónapot feloldottál, tehát 5 havit kell még feloldanod.

vagy

Kiszámolhatod úgy is, hogy megnézed, hogy az elhatárolt  644.44 Ft-ból mennyit oldottál már fel az elmúlt 2 év során:

644.444- 266.667-266.667 = 111.110

(1 Ft kerekítési különbözet. 111.110-t könyvelem, mert így jön ki a számlákon az egyenleg. )

T: 872 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 111.110

K: 392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 111.110

Ezzel végeztél is a feladattal!

Menni fog egyedül?: