Ha az ember egyszer kapcsolatba kerül a számvitellel, akkor mindennapi társává szegül a számlatükör. Igazi nagy segítség, ha már ki tudunk rajta igazodni.

Mire is jó?

Hogyan épül fel?

Mit tartalmaz?

Nézzük mit is kell róla tudni?

Számlakeret a könyvviteli szolgáltatások , a könyvelés során alkalmazandó főkönyvi számlák egységesen felépített rendszere. Decimális számozási rendszer alapján épül fel, vagyis a főkönyvi számlákat a decimális számrendszer alapján számlaosztályokba sorolják, azokat két számjegyű számlacsoportokra, míg azokat három számjegyű számlákra  bontják, ezek szükség szerint tovább bonthatók alszámlákra.

Logikai felépítése:

Számlaosztály

Számlacsoport

Számla

Alszámla

Résszámla

Számlakeret azzal a céllal készül, hogy a gazdálkodó eszközeinek és forrásainak, azok gazdasági műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget nyújtson a gazdálkodónak számvitelének megszervezéséhez, biztosítsa a beszámoló elkészítéséhez szükséges alapinformációkat.

Számlakeret felépítése

1-2-3-4 Mérlegszámlák (ezek segítségével tudod összeállítani a mérleget)

1-2-3 Eszközök

1-es számlaosztály: Befektetett eszközök

2-es számlaosztály: Készletek

3-as számlaosztály: Követelések, pénzügyi eszközök, aktív időbeli elhatárolások

4 Források

5-6-7 Költségszámlák:

5-ös számlaosztály: Költségnemek (költségeket költségnemek szerint csoportosítja)

6-os számlaosztály: Költséghely, általános költséges

7-es számlaosztály: Költségviselő

(6-7-es számlák vezetése nem kötelező, a gazdálkodó döntése, hogy alkalmazza-e, az önköltségszámításhoz nyújt segítséget, s a vezetői információs rendszert segíti)

8-9 Eredményszámlák (Eredményelszámoló számlák)

8-as számlaosztály: Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások

9-es s számlaosztály: Értékesítés árbevétele és bevételek

Az 5-ös, a 8-as és a 9-es számlaosztály számlái segítségével állíthatod össze az eredménykimutatást.

0-as számlaosztály: Nyilvántartási számlák

Számlarend

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó az egységes számlakeretet figyelembe véve köteles kialakítani a saját számlarendjét, mely a számviteli törvényben előírt beszámoló elkészítését maradéktalanul biztosítja. Ezen felül a számlarend szerinti könyvvezetés biztosítja a vezetői információs rendszerhez az adatokat.

Számlarend tartalma:

– Számlatükör (számlák számlajele, megnevezése)

– számla tartalma (növekedés, csökkenés jogcímei, számlát érintő gazdasági események, azok más számlákkal való kapcsolatát)

– főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

– elszámolást alátámasztó bizonylati rend

Elkészítése:

– A vállalkozás megalakulásától számított 90 napon belül el kell készíteni.

– Törvénymódosulás esetén a változásokat  hatálybalépésétől számított 90 napon belül át kell vezetni, aktualizálni kell.

– Elkészítéséért, illetve módosításáért a gazdálkodó, vagy annak  képviseletére jogosult személy a felelős.

Összességében elmondható, hogy az számlarend, s az egy egységes számlakeret biztosítja, hogy az információk valamennyi érdekelt számára időben,  megbízható és valós tartalommal és megfelelő részletességben álljanak a rendelkezésre.

Ha nem szeretnél lemaradni semmilyen fontos és érdekes információról, akkor iratkozz fel hírlevelemre is!

Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg ismerőseiddel!