Folytassuk az időbeli elhatárolások témáját!

Már átnéztük az aktív időbeli elhatárolásokat, most a passzív időbeli elhatárolás lesz a bejegyzés témája.

Először ismételjük át, hogy mit is jelent az aktív és a passzív időbeli elhatárolás, s melyiket milyen esetben kell használni.

Fussunk is neki!

Kezdjük az időbeli elhatárolások fogalmának tisztázásával!

Vannak olyan gazdasági események, melyek a tárgyévet meghaladóan több évet is érintenek (pl. előfizetések, bérleti díjak stb. ).

A Számviteli tv. alapján pedig az olyan gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, azokat az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolnod, ahogyan  az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlanak.

Az időbeli elhatárolások két fajtája:

– Aktív időbeli elhatárolás

– Passzív időbeli elhatárolás

Most pedig lássuk a passzív időbeli elhatárolásokat!

Mit  jelent a passzív időbeli elhatárolás?

A passzív időbeli elhatárolások az adott időszak eredményét csökkentik, majd a következő évben a tárgyévi eredményt növelik.

Két fajtája:

– költség-ráfordítás nő

– bevétel-hozam csökken

Láthatod, hogy mindkét fajtánál végeredményben az eredmény csökken.

A mérlegben 3 sort foglal magában:

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Nézzük mit is tartalmazhatnak az egyes sorok:

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

Itt kell kimutatnod azokat a szerződés szerint részben vagy egészben a következő éveket érintő, fordulónap után esedékes bevételeket, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. Ide sorold a tárgyévben befolyt azon bevételeket, amelyek a következő időszakot, időszakokat érintik.

Könyvelése:

T: 9  K: 481

Itt kell elhatárolnod:

– Előre a tárgyévben előre elszámolt pénzügyileg realizált bevételeket.

– A költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott vissza nem fizetendő támogatásokat.

– A hitelek, kölcsönök után előre megkapott kamatok arányos részét.

2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Itt kell kimutatnod az üzleti év mérlegének forduló napja előtti időszakot terhelő olyan  várható költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapja után követő időszakban kerülnek kiszámlázásra.

Könyvelése:

T: 8  K: 482

Itt kell elhatárolnod:

– Azokat a költségeket, ráfordításokat amelyek a fordulónap után kerültek elszámolásra,  kifizetésre, de időarányosan tárgyévet  terhelik. Fontos, hogy  nem szabad elhatárolnod a fordulónap után érkezett, de még a tárgyévet érintő áfát!

– Azokat az egyéb ráfordításokat amelyek a mérlegkészítésig ismertté váltak és a tárgyévhez kapcsolódnak. Pl.: fizetendő bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok.

– Minden olyan pénzügyi műveletek között elszámolandó ráfordítást,  amely teljesítése a tárgyévet követően történik, de a tárgyidőszakot érinti.

– A névérték felett vásárolt befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok névértéke és a korrigált bekerülési értéke közötti árfolyam veszteségnek a  tárgyévi időarányos részét.

3. Halasztott bevétel

Itt kell elhatárolnod azokat az üzleti évben felmerült bevételeket, amelyeket a törvény tételesen ismertet.

Könyvelése:

T: 98  K: 483

Itt kell elhatárolnod:

– Fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, véglegesen átvett pénzeszközök összegét

– Az elengedett harmadik személy által átvállalt kötelezettségek értékét.  Figyelj oda, hogy halasztott bevételként csak az eszköz könyv szerinti értékét mutathatod ki!

– Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként, többletként fellelt eszközök értékét.

– A keletkezett negatív üzleti vagy cégértéket.

Összefoglalva elmondható, hogy az passzív időbeli elhatárolások a vállalkozás beszámolási időszak eredményét csökkentik azáltal, hogy a már elszámolt bevételt csökkentik, illetve a  még ki nem számlázott , de a tárgyidőszakot terhelő költségek összegét viszont számba veszik.

Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg ismerőseiddel!

Share/Bookmark