Ha csütörtök, akkor Turbósító Csütörtök a Mérlegképes Tanoncok oldalán.

Jövőhét hétfőn a Beindító Hétfő bejegyzésben kötvény vásárlásával kapcsolatos feladatot fogok megmutatni Neked.

Most is az értékpapírokkal foglalkozunk, de

ma egy részvény értékelésével kapcsolatos feladatot oldunk meg.

Először nézzük meg, hogy milyen összefüggés van a bekerülési érték a mérlegérték és a piaci érték között!

Az összefüggést ezzel a levezetéssel szeretném Neked szemléltetni.

Ha ezt megtanulod, akkor nagy gond nem lesz 🙂

Bekerülési érték

– Értékvesztés

+Értékvesztés visszaírása

+/- Devizás részesedések fordulónapi átértékelése miatti árfolyam-különbözetek

Mérlegérték/Könyv szerinti érték

+Értékhelyesbítés

-Értékhelyesbítés visszavezetése

Piaci érték

Ezután nézzük is a feladatot!

ÉRTÉK-ELEK Zrt. befektetett pénzügyi eszközei között található egy 20.6400.00 bekerülési értékű Nagy Kft. üzletrész.

Az üzletrészről az alábbiakat tudjuk:

Bekerülési árfolyama: 80%

Előző években elszámolt értékvesztés: 1.140.000 Ft.

A Nagy Kft. saját tőkéjére vonatkozó adatok:

Jegyzett tőke : 54.000.000 Ft.

Saját tőke:

I. eset: 56.700.000 Ft.

II.eset: 40.500.000 Ft.

Az értékhelyesbítés elszámolásának lehetőségével él a vállalkozás. A különbözetek minden esetben jelentősek és a tendencia is tartós.

Feladat:

Értékeld az üzletrészt I. és II. esetben is, s könyveld el az értékeléssel kapcsolatos tételeket!

Nézzük a megoldást!

Első lépésben állapítsuk meg a részesedés könyv szerinti értékét!

Ez a bekerülési érték és az értékvesztés különbsége (mivel nem devizás):

20.640.000 – 1.140.000= 19.500.000

Majd nézzük a részesedés névértékét!

Ezt úgy kapod meg, hogy a bekerülési értéket osztod a bekerülési árfolyammal:

20.640.000/0,8= 25.800.000

Ezt ugye azért kell így számolnod, mivel a

bekerülési érték= névérték x árfolyam

Ezután jöhet az értékelés!

Az értékelés során vizsgálnod kell a Saját tőke/Jegyzett tőke arányt!

Majd az így kapott arány alapján a részesedés piaci értékét, majd ha szükséges értékvesztést kell elszámolnod, vagy vissza kell írnod azt, esetleg értékhelyesbítést kell végezned.

I. eset

Saját tőke/Jegyzett tőke  aránya

56.700.000/54.000.000= 1,05, azaz 105%

Részesedés piaci érték

25.800.000 x 1,05 = 27.090.000

Mivel a részesedés piaci értéke nagyobb, mint a könyv szerinti értéke,

27.090.000 > 19.500.000

ezért az elszámolt értékvesztést vissza kell írni, majd értékhelyesbítést kell elszámolnod (mivel visszaírás után is nagyobb a piaci érték, mint a könyv szerinti érték).

Értékvesztés visszaírása:   1.140.000 Ft.

Max annyit lehet visszaírni, amennyit korábban elszámolunk.

Ezután könyv szerinti értéke a bekerülési érték:

19.500.000 + 1.140.000= 20.640.000 Ft

Majd jöhet az értékhelyesbítés!

Ennek összege:

Részesedés piaci értéke – értékvesztés visszaírása utáni könyv szerinti érték

27.090.000 – 20.640.000=6.450.000

Év végi könyvelés:

1. Értékvesztés visszaírása:

T: 1792 Egyéb tartós rész. értékvesztése és annak visszaírása  1.140.000

K: 874 Részesedése értékvesztése  1.140.000

2. Értékhelyesbítés könyvelése:

T: 1772 Egyéb tartós részesedések értékhelyesbítése  6.450.000

K: 4171 Értékelési tartalék  6.450.000

II. eset

Saját tőke/Jegyzett tőke aránya

40.500.000/54.000.000= 0,75, azaz 75%

Részesedés piaci értéke

25.800.000 x 0,75 = 19.350.000

Mivel ebben az esetben a piaci érték alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték,

19.350.000 < 19.500.000

további értékvesztést kell elszámolnod.

Ennek összege:

Piaci érték – Könyv szerinti érték =

=19.350.000 – 19.500.000 = 150.000 Ft.

Így összesen 1.140.000 + 150.000 = 1.290.000 Ft értékvesztés van elszámolva.

(Ellenőrzés

Bekerülési érték- értékvesztés = könyv szerinti érték

20.640.000 – 1.290.000= 19.350.000 , ami a piaci érték, s ez is volt a cél 🙂

Könyvelése:

T: 874 Részesedése értékvesztése  150.000

K: 1792 Egyéb tartós rész. értékvesztése és annak visszaírása  150.000

És készen is vagy! 🙂

 Egy hét múlva folytatjuk.
Ha hasznos volt számodra a bejegyzés, oszd meg ismerőseiddel is!