Számlakeret? Számlatükör? Számlarend?

A Mérlegképes Tanoncok ezen bejegyzésében megtudod, hogy mi a különbség és összefüggés e három fogalom között.

Mi a számlakeret?

Számlakeret a könyvviteli szolgáltatások , a könyvelés során alkalmazandó főkönyvi számlák egységesen felépített rendszere

Az egységes számlakeret célja, hogy

–  a gazdálkodó eszközeinek és forrásainak, a gazdasági műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalása

segítséget adjon a gazdálkodó számvitelének megszervezéséhez,

biztosítsa a számviteli törvény szerinti, illetve e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerinti beszámoló elkészítéséhez szükséges alapinformációkat.

Az 1-4. számlaosztály tartalmazza a mérlegszámlákat.

Ezen belül az

– 1-3. számlaosztály az eszközszámlákat, a

– 4. számlaosztály pedig a forrásszámlákat.

[important] Az 1-4  számlaosztályok számlái biztosítják a mérleg elkészítéséhez szükséges adatokat.[/important]

Az  5. és a 8-9. számlaosztály számlái tartalmazzák a költség és eredményszámlákat.

[important]Az 5. és a 8-9. számlaosztály számlái az eredménykimutatás elkészítéséhez, a mérleg szerinti eredmény megállapításához szükséges adatokat tartalmazzák. [/important]

Mi a számlarend?

A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásainak figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés az e törvényben előírt beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja.

Mit kell tartalmaznia a számlarendnek?

1) Minden alkalmazásra kijelölt számlák számjelét és megnevezését (számlatükör),

2)  Számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik,

3) Számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát,

4) A főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát,

5) A számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet.

Elkészítése:

– A vállalkozás megalakulásától számított 90 napon belül el kell készíteni.

– Törvénymódosulás esetén a változásokat  hatálybalépésétől számított 90 napon belül át kell vezetni, aktualizálni kell.

– Elkészítéséért, illetve módosításáért a gazdálkodó, vagy annak  képviseletére jogosult személy a felelős.

Mi a számlatükör?

A számlatükör egy vállalkozásnál a számlarend része. A számlatükör tartalmazza  egy adott vállalkozásnál az alkalmazásra kijelölt számlák számát és megnevezését.

A számlatükröt a vállalkozásnak

– az egységes számlakeret számlaosztályait alkalmazva,
– a vállalkozásra jellemzős gazdasági események alapján
–  vezetői információs igényeknek megfelelően kell összeállítani.

Összefoglalva a lényeg az,

hogy az számlarend, s az egy egységes számlakeret biztosítja, hogy az információk valamennyi érdekelt számára, legyen az belső vagy külső érdekelt, időben,  megbízható és valós tartalommal és megfelelő részletességben álljanak a rendelkezésre.