Mik változnak 2015. év január 1-jétől a Számviteli tv-ben?

A legfontosabb változásokat összefoglalom neked 2 bejegyzésben itt a Mérlegképes Tanoncok  Oldalán.

Eszközök átsorolása:

Eszközök átsorolása esetén pontosították az átsorolás időpontját.

Ha egy eszköz használata, rendeltetése  besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést már nem szolgálja tartósan akkor annak besorolását meg kell változtatni, az eszközt  át kell sorolni a befektetett eszközök közül a forgóeszközök közé legkésőbb a mérlegkészítés időszakában, a mérlegfordulónapra vonatkozóan. Ez ugyanígy igaz  fordítva is a forgóeszközök közül a befektetett eszközök közé történő átsorolásra is.

Sérelemdíj:

A sérelemdíj  hasonlóan viselkedik, mint a kártérítés. A kapott, illetve fizetett sérelmi díjat egyéb bevételként, illetve egyéb ráfordításként kell elszámolni. Az egyéb bevételkénti elszámolás feltétele, hogy a mérlegkészítésig a pénzügyi rendezés is megtörténjen.

 Tőketartalék növelése

A tulajdonos tőketartalékba csak és alapításkor és tőkeemeléskor, az alapítással, a tőkeemeléssel egyidejűleg, annak részeként juttathat eszközt, pénzeszközt. Fontos, hogy csak jegyzett tőke emelése mellett lehet tőketartalékba eszközöket juttatni.

 Közvetett pénz-visszatérítési akció

Az Áfa tv. szerinti közvetett pénz-visszatérítési akció keretében kapott, illetve adott/ engedmény (levonható, illetve fizetendő áfával csökkentett) összegét az egyéb bevétel, illetve egyéb ráfordítások között kell elszámolni.  ( Közvetett pénz-visszatérítési akcióban a gyártó közvetve adja a kedvezményt a vevőnek, ha bizonyos feltételek teljesülnek.)

Pótbefizetés

Korábban a pótbefizetést csak pénzben lehetett teljesíteni. Az új Ptk. lehetőséget ad, hogy pótbefizetés pénzeszköztől eltérő eszközzel is teljesíteni lehessen.  Ezért a módosított Számviteli törvény kimondja, hogy abban az esetben,  ha a tulajdonos pénztől eltérő eszközben teljesít pótbefizetést, akkor  az értékesítés szabályait kell alkalmazni, és az így keletkezett követeléssel szemben kell az eredménytartalékot csökkenteni.

Pótbefizetés visszafizetése esetén szintén az értékesítés szabályai szerint járunk el, ekkor és az értékesítés szabályai szerint kimutatott követeléssel kell csökkenteni a lekötött tartalékot.

A pótbefizetésként kapott, illetve pótbefizetés visszafizetéseként átadott, átvett eszköz elszámolási értékének az eszköz alapítói, taggyűlési, vagy közgyűlési határozatban meghatározott értékét kell tekinteni.

Következő összefoglaló egy héten belül érkezik, nézz vissza, nehogy lemaradj róla!