Ugye már Te is tudod, hogy 2012. január 1-jével ismét változott a Számviteli törvény?

Néhány életbe lépett Számviteli törvény módosítást szeretnék megosztani Veled.

Íme a legfontosabb változások 2012-ben:

Változott a napi záró készpénz állomány korlát szabályozása:

2011. év végéig a készpénz napi záró állomány naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatta meg az előző üzleti év összes bevételének a 2%-át. Abban az esetben, ha a 2% nem érte el az 500 eFt-ot, akkor az 500 e Ft a korlát.

Az új előírás a 2%-ot megemelte 10%-ra. Továbbra is marad, hogy ha a 10% nem éri el az 500 eFt-ot, akkor 500 eFt a korlát.

Egyszerűsített éves beszámoló

2012-től már az anyavállalaton kívül bármely konszolidálásba bevont leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás és társult vállalkozás is készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha a nyilvántartásai alapján biztosítani tudja az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítéséhez szükséges adatokat, információkat az anyavállalata részére, s  az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódó értékhatároknak megfelel.

Az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozás is készítheti beszámolóját devizában, ha a törvény vonatkozó szabályait teljesíti.

Sajátos egyszerűsített éves beszámoló

Sajátos egyszerűsített éves beszámolót készíthetnek azok a könyvvizsgálatra nem kötelezett jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (BT-k, KKT-k), korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cégek, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján az alábbi három határérték közül kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

  – Mérlegfőösszege a 65 millió Ft-ot

  – Éves nettó árbevétele a 130 millió Ft-ot

 – Az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.

Nem készíthetnek sajátos egyszerűsített éves beszámolót:

– KFT-k

– Részvénytársaságok

– Könyvvizsgálatra kötelezett Bt, KKT –k

Fontos, hogy ha a társaság ezt a beszámoló-készítési formát választotta – e formától mindaddig nem térhet el, amíg megfelel a választás feltételeinek!

Nézzük, hogy milyen tartalmi változásokat hozott a 2012-es módosítás a sajátos egyszerűsített éves beszámolónál!

A módosítás lehetővé teszi, hogy a számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok helyett, a könyvvezetéssel és a beszámoló készítéssel kapcsolatos számviteli döntéseit a vállalkozás egy dokumentumban rögzítse.

Mit jelent ez?

Ezeknél a vállalkozásoknál nem kell a számviteli törvény által előírt az eszközök és források értékelési szabályzatát, leltárkészítési és leltározási szabályzatot, pénzkezelési szabályzatot külön-külön elkészíteni.

Ezen felül ehetőséget ad arra is , hogy a terv szerinti értékcsökkenés meghatározásakor alkalmazhatják a társasági adótörvény szerinti leírási kulcsokat is, és nem kell alkalmazniuk az eszközeik vonatkozásában a hasznos élettartam figyelembe vételének kötelezettségét a leírási kulcsok meghatározása során

 Miben változott a valutával kifizetett ügyletek értékelése?

A módosítás szerint abban az esetben, ha a beszerzés ellenértékének a kifizetése valutában történik, akkor a vállalkozó dönthet úgy, hogy az eszköz, illetve a szolgáltatás bekerülési értékét a valuta könyv szerinti árfolyamán határozza meg.

Tehát nem kell a fő szabályát alkalmazni, mely szerint a szerződés szerinti teljesítés napja szerinti árfolyamon kell az ilyen ügyletek értékét forintra átszámolni.

Terven felüli értékcsökkenés

Az új számviteli törvény a beruházásoknál és az alapítás- átszervezés aktivált értékénél is előírja, hogy abban az esetben, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb mint a piaci érték, akkor esetükben is terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Alapítás-átszervezés

Az alapítás-átszervezés fogalma bővül az ásványkincsek kutatásának költségeivel, ha azokat a kapcsolódó beruházás, tárgyi eszköz bekerülési értékében nem lehet figyelembe venni, de azok várhatóan megtérülnek a kutatási tevékenység eredményeképpen kitermelt ásványkincs hasznosításából származó bevételekből.

 Dokumentumok megőrzése

Az üzleti évről készült beszámolót, üzleti jelentést, leltárt, értékelést, főkönyvet, naplófőkönyvet és mást nyilvántartást jelenlegi 10 év helyett 8 évig kell megőrizni.

Miben változott a leltározás?

A vállalkozás köteles a főkönyvi könyvelés adatait az analitikus nyilvántartásokkal egyeztetni az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan, függetlenül az évközbeni nyilvántartástól és emellett olyan leltárt kell összeállítania, amely tételesen tartalmazza a mérlegfordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. Akik folyamatos , mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezetnek elég 3 évente mennyiségi felvétellel ellenőrizniük, akik nem vezetnek mennyiségi nyilvántartást, ott évente kötelesek mennyiségi felvétellel is alátámasztani a leltárt.

Üzleti év választása

A módosítás lehetővé teszi, hogy az üzleti év a naptári évtől eltérjen azoknál a vállalkozásoknál, ahol a működés jellemzői  indokolttá teszik.

Ezzel a lehetőséggel nem élhetnek:

– hitelintézetek, a pénzügyi vállalkozások, biztosítók,

– sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások,

 – evás cégek, melyek nyilvántartásait a számviteli tv. szerint vezetik.

A naptári évtől eltérő üzleti év választása azoknál a vállalkozásoknál célszerű, ahol a vállalkozási tevékenység ciklikus.

Ha tetszett a bejegyzés, oszd meg ismerőseiddel is!