Érdekes dolog szemtanúja lettem, mikor a Facebook csoportunkba az alábbi feladatot tettem ki:

[warning]”Hogyan könyvelnéd?

Kis Bt. könyvelőprogramot vásárolt 150.000 Ft+ áfa értékben. „[/warning]

Sorba jöttek a válaszok, az egyértelmű volt, hogy nem beruházásként könyvelik el. Ezen felül pedig körülbelül fele-fele arányban könyvelték a szoftver bekerülési értékét a vagyoni jogok és szellemi termékek közé.

Szoftver szellemi termék vagy vagyoni értékű jog?

Ez jó kérdés 🙂

Melyik is a jó megoldás?

Nem olyan egyszerű ezt eldönteni.

Szerinted mitől függ, hogy egy szoftver a szellemi termékek közé kerül, vagy vagyoni értékű jog lesz?

A számviteli törvény így fogalmaz:

25.§ 6. bekezdés:

„Az immateriális javak között vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.”

25.§ 7. bekezdés:

Szellemi termékek közé sorolandók:

a) az iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati minta, formatervezési minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név),

b) a szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen: szoftvertermékek, műszaki tervek),

c) a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak,

függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem.

Tehát összefoglalva a lényeg:

– ha vállalkozás a szoftver tulajdonjogát nem szerzi meg a vállalkozás, csak a használati jogát, licence-t, akkor annak a bekerülési értéke vagyoni értékű jog lesz
– ha tulajdonjogot is szerez, akkor pedig szellemi termék.

A feladat megoldása pedig:

A szoftver bekerülési értéke:

a) A szoftver tulajdonjogát nem szerzi meg, csak használati jogot kap:

T:113 Vagyoni értékű jogok  150.000

K: 454 Szállítók  150.000 Ft,

b) A szoftver tulajdonjogát is megszerzi:

T: 114 Szellemi termékek   150.000

K: 454 Szállítók  150.000 Ft,

Kapcsolódó áfa:

(mindkét esetben)

150.000 x 0,27= 40.500

T: 466 Előzetesen felszámított áfa  40.500

K: 454  Szállítók  40.500