Biztosan többen hallottátok, hogy januártól új módon kell könyvelni a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítését a Számviteli tv. változása miatt.

Most már itt is használni kell technikai számlát (a pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ vizsgán használható számlatükörben ez a 3688) , s a keletkezett eredményt kell átvezetni az egyéb bevételek vagy egyéb ráfordítások közé.

MUTATOK EGY FELADATOT:

TERM-ELEK Kft. egy gyártógépsort értékesített 4.000.000+27% áfa eladási áron, melynek bekerülési értéke 6.000.000 volt, az értékesítésig elszámolt terv szerinti értékcsökkenése 3.200.000 Ft, a terven felüli értékcsökkenése pedig 200.000 Ft.

Nézzük, hogyan kell könyvelni a tárgyi eszköz értékesítést a technikai számla segítségével!

1. Eladási ár és az áfa könyvelése:

A bevételt el kell számolnod követelés növekedésként, s a vevő számla ellenszámlája a technikai számla lesz a régi 961 helyén:

T: 311 Vevők K: 3688 Technikai számla 4.000.000

T: 311 K: 467 Fizetendő áfa 1.080.000

2. Bekerülési érték kivezetése:

A bekerülési értéket is a technikai számlával szemben kell kivezetni (régi 86 helyére kerül a 3688).

T: 3688 : 13 6.000.000

3. Halmozott terv szerinti écs kivezetése:

A halmozott écs-t is a technikai számlával szemben kell kivezetni (régi 86 helyére kerül a 3688).

T: 139 K:3688 3.200.000

4. Terven felüli écs kivezetése:

A terven felüli écs-t is a technikai számlával szemben kell kivezetni (régi 86 helyére kerül a 3688).

T:138 K:3688 200.000

5. Értékesítés eredményének elszámolása:

Most meg kell állapítanod a 3688 egyenlegét:

K oldalon van az eladási ár és az écs-k:

4.000.000+3.200.000+200.000= 7.400.000

T oldalon pedig a bekerülési érték, a 6.000.000 Ft.

Az eredmény 1.400.000 Ft nyereség, mivel a K oldal forgalma magasabb, mint a T oldal forgalma.

Ki tudod számolni úgy is az eredményt, hogy 4.000.000 Ft-ot kap a 6.000.000-3.200.000-200.000= 2.600.000 Ft könyv szerinti értékű eszközért, tehát 1.400.000 Ft a bevétel (nyereség).

Az eredmény könyvelése után a 3688 egyenlegének 0 kell, hogy legyen, tehát most a T oldalára kell könyvelni, s most számoljuk el a bevételt a 961 K oldalára.

T: 3688 K: 961 1.400. 000

(Ha ráfordítást kellene könyvelned (veszteséggel sikerül értékesíteni, pl. itt 1.000.000 Ft-ért), akkor a könyvelési tétel T:861 K:3688)

Szuper! Kész is vagy! Ugye, hogy nem kell annyira megijedni? 😉

Egy következő bejegyzésben megnézzük egy feladaton, hogy miként kell könyvelni olyan esetben az értékesítést, ha egyéb ráfordítás keletkezik.