Mérlegképes Tanoncok Facebook oldalán kértétek a likviditási mérleget.

Így  a mai Turbósító csütörtök témája egy kis összefoglaló a négyfokozatú likviditási mérlegről.

Mi az, s mire jó a likviditási mérleg?

Olyan kimutatás, amely az eszközöket mobilitásuk, a forrásokat pedig esedékességük szerint csoportosítva állítja egymással szembe. Segítségével megállapíthatjuk, hogy fizetőképes-e a vállalkozás, fennáll-e nála a pénzügyi egyensúly.

Időhorizontját tekintve megkülönböztetünk:
– statikus és
– dinamikus likviditási mérlegeket.
A statikus likviditási mérleggel a pénzügyi helyzet egy adott időpontban meglevő állapotát vizsgáljuk, a dinamikus likviditási mérleg készítése esetén a fejlődés, a változás is a vizsgálat tárgya.
Négyfokozatú likviditási mérleg fokozatai

Likviditási mérleg oldalai egyensúlyban vannak?

Mit mutatnak a likviditási mérleg oldalai?

A mérleg

– baloldalán az eszközöket mobilitásuk,

– a jobboldalán a forrásokat  lejárat időtartama szerint osztályozzuk.

Az eszközök oldalán a likvid eszközöktől haladunk az immobil befektetett eszközök felé,  a forrásoldalon a már lejárt kötelezettségektől a vissza nem fizetendő saját tőke felé.

Az egyes osztályok (fokozatok) összehasonlítása révén megállapítható a likviditási többlet/hiány. A fokozatok száma szerint négy- és többfokozatú  mérlegek készíthetők.

A négyfokozatú likviditási mérleg sémája


EszközökBázis évTárgy évForrásokBázis évTárgy év
I. Likvid eszközökI. Azonnal esedékes kötelezettségek
PénzeszközökLejárt tartozások
II. Mobil eszközökII. Rövid határidőn belül esedékes tartozások
KövetelésekRövid lejáratú kötelezettségek
ÉrtékpapírokCéltartalék várható kötelezettségre
Bevételek aktív időbeli elhatárolásokKöltségek passzív időbeli elhatárolása
III. Később esedékes kötlezettségek
III. Mobilizálható eszközökHosszú lejáratú kötelezettségek
Készletek-elfekvő készletekCéltartalék várható költségekre
IV. Immobil eszközökIV. Vissza nem fizetendő források
Befektetett eszközökSaját tőke
Elfekvő készletekBevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek aktív időbeli elhatárolásaHalasztott bevételek
Halasztott ráfordítások
I. összesenI. összesen
I.+II. összesenI.+II. összesen
I.+II.+III. összesenI.+II.+III. összesen
I.+II.+III.+IV. összesenI.+II.+III.+IV. összesen

 

A négyfokozatú mérlegben az egyes fokozatokhoz tartozó vagyonrészek eszköz oldalon:

  1. Likvid eszközök: Az azonnal rendelkezésre álló és szabadon felhasználható pénzeszközök.
  2. Mobil eszközök: A követelések, forgatási célú értékpapírok,  és a bevételek aktív időbeli elhatárolása, vagyis azok az eszközök, melyek rövid időn belül pénzzé tehetők.
  3. Mobilizálható eszközök: A készletek, melyek pénzzé tevése viszonylag több időt igényel.
  4. Immobil eszközök: A befektetett eszközök, készletekből elfekvő készletek, melyek nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tehetők pénzzé, valamint a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása és a halasztott ráfordítások találhatók itt.

Az egyes fokozatokhoz tartozó vagyonrészek forrás oldalon:

  1. Azonnal esedékes kötelezettségek: A likviditási mérleg fordulónapján már lejárt, de még ki nem egyenlített kötelezettségek.
  2. Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek: Ide tartoznak a rövid lejáratú kötelezettségek és a céltartalékok , valamint várható kötelezettségekre képzett céltartalékok, és a költségek passzív időbeli elhatárolása.
  3. Később esedékes kötelezettségek: Itt találhatók a hosszú lejáratú kötelezettségek, valamint a jövőbeni költségekre képzett céltartalékok.
  4. Vissza nem fizetendő források: A pénzkiáramlással egyáltalán nem járó vagyonrészek, amelyekkel a legkevésbé mobilizálható eszközök finanszírozása történik. Gyakorlatilag a saját tőke és a bevételek passzív időbeli elhatárolása valamint a halasztott bevételek tartoznak ide.

A likviditási mérleget mérleg elemzésére használhatod, ekkor az egyes fokozatok értékeit  kell szembe állítanod egymással.

Mit mutatnak az egyes fokozatok?

Az I. fokozat  az azonnali fizetőképességre mutat rá.

Az I. és II. fokozat kumulált értékeinek szembeállításával a rövid távú fizetőképességet elemezheted.

Az I-III. fokozat kumulált értékeinek segítségével a hosszabb távú fizetőképesség vizsgálható.

 Nézzük, hogy az elemzés során milyen megállapításra juthatsz!

Pénzügyi egyensúly áll fenn, ha az eszközök értékei,  a pénzzé válás csoportjai szerint nem térnek el az ugyanazon csoportba tartozó források összegétől.

Egyensúlytalanság van, ha   egy vagy több csoportban eltérnek az eszközök a forrásoktól.

Az egyenlegek előjelétől függően az egyensúlytalanság jelenthet

– likviditási többletet: az eszközök pénzzé tehetősége az egyes fokozatokban magasabb a fokozathoz tartozó kötelezettségek esedékességénél

– likviditási hiányt: az eltérések előjele negatív.

– parciális pénzügyi hiányról akkor beszélünk, ha csak egy-egy osztályközben jelentkezik a hiány

– totális egyensúlytalanságról beszélünk, ha az első három tételpár mindegyikénél, pénzügyi hiány mutatkozik

Egy hét múlva megnézzük az ötfokozatú likviditási mérleget, nézz vissza!
Ha tetszett a bejegyzés, nyomj egy lájkot, hogy ismerőseid is láthassák! 🙂