Megoldottad már váltóval kapcsolatos feladat?

Ha még nem is láttad, akkor itt megtalálod.

Ha már kész is vagy, akkor lássuk a megoldást!

A jobb átláthatóságért a feladat:

Kiss Kft. egy 1.200.000 Ft vevőkövetelését az adós november 15-én váltóval egyenlítette ki. A váltó lejárat 150 nap, s a kamatláb 20%.

Feladat:

Könyveld le a váltóval kapcsolatos a gazdasági eseményeket

a) váltót kiállító vállalkozásnál,

b) kedvezményezettnél, ha a lejáratkor beváltja

c) a kedvezményezettnél, ha január 31-én a birtokában lévő váltót leszámítoltatta 22%-os banki kamatláb és 4.000 Ft leszámítoltatási költség mellet,

d) ha a kedvezményezett március 1-jén felhasználta a váltót 1.2500.000 Ft összegben fennálló szállítói tartozás kiegyenlítésére!

Lássuk a c és d feladatrész megoldását!

c) Lássuk a váltó kedvezményezettjénél az elszámolást, ha jan. 31-én bankkal leszámítoltatja:

1. Váltót nyilvántartásba kell vennie a kiváltott követelés értékében.

T: 34 Váltókövetelések 1.200.000

K: 31 Vevők 1.200.000

2. Dec 31-én az évre járó arányos kamatot el kell határolnod.

Ennek összege: 1.200.000 x 0,2 x 45/360 = 30.000

T: 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 30.000

K: 97 Kapott járó kamatok, kamatjellegű bevételek 30.000

3. Január 1-jén vezesd vissza az elhatárolást!

T: 97 Kapott járó kamatok, kamatjellegű bevételek 30.000

K: 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 30.000

4. Január 31-én el kell számolnod a leszámítolást.

Az elszámolás folyamán értékpapír elszámolási számlát használok.

Elsőként a váltó értékét kell kivezetned:

T: 375  Értékpapír elszámolási számla   1.200.000

K: 34 Váltókövetelések 1.200.000

A kapott összeg elszámolása:

A diszkont értéket az alábbiak alapján tudod kiszámolni:

Fontos, hogy a kamattal növelt értéket kell diszkontálni , mivel azt kapná meg a futamidő végén, mikor beváltja a váltót.

Fontos, hogy a diszkontkamatlábat alkalmazd a számítás során.

1.300.000 / (1+ (0,22/360) x 75) = 1.243.028

Mivel 4.000 Ft kezelési költséget is fizetni kell, ezért a kapott összeg: 1.243.028 – 4.000 = 1.239. 028

T: 384 Elszámolási betétszámla 1.239.028

K: 375  Értékpapír elszámolási számla   1.239.028

Kezelési költség elszámolása:

T: 53 Egyéb szolgáltatások költségei  4.000

K: 375  Értékpapír elszámolási számla   4.000

A leszámítolás eredményének elszámolása

Nézd meg 375-ös számla egyenlegét, s ez alapján el tudod számolni a leszámítolás eredményét.

Mivel a 375 – ös számla egyenlege K 43.028, ezért nyereség keletkezett, amit a 375 számla T oldalára könyvelve, ez a számla ki is nullázódik.

T: 375  Értékpapír elszámolási számla   43.028

K: 97  Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek  43.028

d) Lássuk a váltó kedvezményezettjénél az elszámolást, ha március 1-jén szállítói tartozást egyenlít ki a váltóval:

1. Váltót nyilvántartásba kell vennie a kiváltott követelés értékében.

T: 34 Váltókövetelések 1.200.000

K: 31 Vevők 1.200.000

2. Dec 31-én az évre járó arányos kamatot el kell határolnod.

Ennek összege: 1.200.000 x 0,2 x 45/360 = 30.000

T: 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 30.000

K: 97 Kapott járó kamatok, kamatjellegű bevételek 30.000

3. Január 1-jén vezesd vissza az elhatárolást!

T: 97 Kapott járó kamatok, kamatjellegű bevételek 30.000

K: 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 30.000

4. Március 1-jén el kell számolni a tartozás kiegyenlítését.

Az elszámolás folyamán értékpapír elszámolási számlát használok.

Elsőként a váltó értékét kell kivezetned:

T: 375  Értékpapír elszámolási számla   1.200.000

K: 34 Váltókövetelések 1.200.000

A kiváltott tartozás kivezetése

T: 454 Szállítók  1.250.000

K: 375  Értékpapír elszámolási számla   1.250.000

A forgatás eredményének elszámolása:

Meg kell nézned a 375- ös számla egyenlegét, ami jelen esetben K 50.000, tehát nyereség.

T: 375  Értékpapír elszámolási számla   50.000

K: 97  Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek  50.000

És készen is vagyunk. Így már átláthatóbbak számodra a váltós feladatok?

Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg ismerőseiddel!

Share/Bookmark