Neked már nagyon megy a váltókkal kapcsolatos könyvelési feladat?

Akkor jó Neked, de azért sosem árt az ismétlés 🙂

A mai Beindító hétfő keretében megmutatok egy olyan feladatot, melyben van váltó követelés és váltó kötelezettség is.

Íme a váltós feladat:

Váltogat-LAK Kft. vállalkozás kiemelt számláinak egyenlegei:

 384      Elszámolási betétszámla    12.000.000

311      Vevők                                        2.100.000

454     Szállítók                                   1.350.000

 

A vállalkozás 2012. november 15-én saját váltó kibocsátásával rendezte szállítói tartozását.

A kibocsátott váltó névértéke 1.431.000, futamideje 120 nap.

A vevőkövetelés egy vevővel szembeni követelés, aki 2012. december 1-jén váltóval egyenlítette ki tartozását.

Az elfogadott váltó futamideje 90 nap, kamata 16,2%.

A számítások során az év napjainak száma: 360

Könyveld le a váltókkal kapcsolatos tárgyévi és tárgyévet követő gazdasági év eseményeit is!

Lássuk a feladat megoldását!

Első lépés a szállítói kötelezettség kiváltása saját kibocsátású váltóval.

A váltókibocsátást két lépésben kell elszámolnod:

1. Kiváltott kötelezettséget vezesd ki a váltótartozással szemben a kiváltott kötelezettség értékében:

T:454 Szállítók     1.350.000

K:457  Váltótartozás   1.350.000

2. A váltó kamata a váltó bekerülési értékének a része, és pénzügyi ráfordításként kell elszámolnod.

A kamat összegét megkapod a váltó névértékének és a kiváltott kötelezettség különbségeként:

1.431.000 -1.350.000 = 81.000

T:872   Fizetendő kamatok      81.000

K:457   Váltótartozás    81.0000

Ezután jöhet a váltókövetelés könyvelése:

 Váltókövetelés esetén a bekerülési érték a kiváltott követelés értéke, így csak egy tételt kell könyvelned most:

T: 341 Váltókövetelés   2.100.000

K:311  Vevők                 2.100.000

December 31-e – Elhatárolások

Év végén a váltóval kapcsolatos kamatokat el kell határolnod.

A váltókötelezettséggel kapcsolatos kamat elhatárolása:

A tárgyévet követő évet időarányos terhelő kamatot el kell határolnod.

Mivel a váltó futamideje 120 nap, ezért a 81.000 Ft kamat a 120 napi kamat.

A tárgyévet 45 napi kamat terheli (nov 15-dec 31-ig, figyelj, hogy egy hónap 30 nap), ezért 75 napi kamatot el kell határolni. Mivel ezáltal a tárgyévi ráfordítás csökken, az eredmény nő, ezért aktív időbeli elhatárolással állunk szemben.

Kamat számítása:

1 napi kamat:

81.000/120 = 675 Ft/nap

75 napi kamat = 675 x 75 = 50.625 Ft

Könyvelése:

T:392  Ktg-k, ráf. aktív időbeli elhatárolása  50.625
K:872  Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráf.   50.625

Ezután nézzük a váltóköveteléssel kapcsolatos elhatárolást!

Ebben az esetben a tárgyévet megillető kamatbevételt kell elszámolnod.

A kamat futamideje 90 nap, és a kamatláb 16,2 %.

Mivel dec. 1-jén fogadta el, ezért a tárgyévet 30 napi kamat illeti meg.

Kamat számítása:

kiváltott követelés x kamat% / 360 x futamidő (időszak napjai)

2.100.000 x 0,162/360x 30 = 28.350 Ft.

Mivel ez a kamat növeli a tárgyévi nyereséget, ezért aktív időbeli elhatárolás.

T:391  Bevételek aktív időbeli elhatárolás    28.350
K:974  Kapott járó kamatok    28.350

Majd év elején az elhatárolásokat vissza kell vezetned.

Az elhatárolás feloldásával számolod el erre az évre a 75 napi kamatot ráfordításként.

T:872  Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráf.   50.625

K:392  Ktg-k, ráf. aktív időbeli elhatárolása  50.625

T:974  Kapott járó kamatok    28.350

K:391  Bevételek aktív időbeli elhatárolás    28.350

Utolsó részben pedig a váltók beváltását kell könyvelned.

1. A váltókövetelés beváltásának napja érkezik el előbb.

Ki kell számolnod a kamatot, hogy le tudd könyvelni.

A teljes futamidő kamata:

2.100.000 x 0,162/360x 90 = 85.050 Ft.

A beváltás esetén először a váltókövetelést kell kivezetned az elszámolási betétszámlával szemben:

T:384 Elszámolási betétszámla   2.100.000

K:341 Váltókövetelés                   2.100.000

Majd az időszakra járó kamatot pénzügyi műveletek bevételeként:

T:384  Elszámolási betétszámla   85.050
K:974  Kapott járó kamatok            85.050

Ilyenkor számolod el a 974-es számlán az egész időszakra járó kamatbevételt.

Az év eleji váltóköveteléssel kapcsolatos elhatárolás feloldásával éred el, hogy a tárgyévet csak 2 havi kamatbevétel illesse meg, mivel ott a T oldalra könyveltél 1 havi kamatot, s azzal csökkent a 974 egyenlege (85.080 – 28.350 az egyenleg, ami két havi kamat, s annyi illeti meg a tárgyévet)

Utolsó lépés pedig a váltókötelezettség kiegyenlítése

A váltó kivezetése a névértéken történik az elszámolási betétszámlával szemben.  (Ezt az összeget fizeti ki a vállalkozás)

T:457  Váltókötelezettség   1.431.000
K:384   Elszámolási betétszámla    1.431.000

És vége 🙂

Hogy tetszett a feladat?

Ha tetszett, akkor mutasd meg ismerőseidnek is, akit megtudják, hogy a Mérlegképes Tanoncok segít nekik is 🙂