Ma a tárgyi eszközökkel megyünk tovább.

Megtudhatod a mérlegtételek értékelését, állományváltozások okait, kiegészítő mellékletben való szerepét.

A tárgyi eszközök a befektetett eszközök egyik csoportja. Azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett eszközöket, ill. tenyészállatokat kell itt kimutatnod, melyek tartósan ( 1 éven túl)  szolgálják a gazdálkodó tevékenységét. Ide tartozik még ezen eszközök beszerzésére (beruházásnak nevezzük) adott előlegeket, ill. az tárgyi eszközök értékhelyesbítése.

A  mindkét fajta mérlegben az A/II soron kell kimutatnod:

– Az ingatlanokat és kapcsolódó vagyoni értékű jogokat

– A műszaki berendezéseket, gépeket, járműveket,

– Az egyéb berendezések, gépek, járműveket,

– A tenyészállatokat,

– A beruházásokat, felújításokat,

– A beruházásokra adott előlegeket,

– A tárgyi eszközök értékhelyesbítését.

A tárgyi eszköz értékelése

A mérlegben a tárgyi eszközöket nettó értéken kell kimutatni, melyet a következőképen kapsz meg:

+Bekerülési érték

– terv szerinti értékcsökkenés

– terven felüli értékcsökkenés

+ visszaírás

= Nettó érték

+ értékhelyesbítés

Az értékcsökkenésről és azok fajtáiról, elszámolásáról majd külön bejegyzést készítek, mert nem szeretném két-három sorban elintézni, szeretném részletesebben kifejteni.

Tárgyi eszközre értékhelyesbítést kell elszámolni a tárgyi eszközök piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetre,  ha a mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen meghaladja a fordulónapi könyv szerinti értéket. Ne feledd, hogy az értékhelyesbítés összegével megegyező értékelési tartalékot is képezni kell!

Beruházásokra, felújításokra, beruházásokra, adott előlegekre nem szabad elszámolni értékhelyesbítést.

A tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

A könyv szerinti érték megegyezik a bekerülési érték csökkentve a terv szerint, valamint a terven felüli értékcsökkenés összegével.

Állományváltozás a következő események miatt lehetséges:

Állománynövekedés:

– beruházás (beszerzés)

– térítés nélküli átvétel,

– apport,

– leltári többlet

– követelés fejében átvétel,

– saját előállítás

Állománycsökkenés:

– értékesítés

– terv szerinti  és terven felüli értékcsökkenés

– hiány,

– selejtezés

– káresemény

– térítés nélküli átadás.

– hiány

– apportként történő átadás

– kötelezettség teljesítésére átadott tárgyi eszközök

Eredménykimutatással való kapcsolat:

költség: a terv szerinti értékcsökkenés

egyéb ráfordítás: eladás, terven felüli értékcsökkenés, selejt, káresemény, értékvesztés

-egyéb bevétel: visszaírás

rendkívüli ráfordítás: apportként átadás, térítés nélküli átadás

rendkívüli bevétel: követelés fejében átvétel,  apportként átvétel, térítés nélküli átvétel, követelés fejében átvétel

A kiegészítő melléklet és a tárgyi eszközök kapcsolata

A mellékletben be kell mutatni:

– a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét,

–  az átsorolásokat,

-a halmozott értékcsökkenés nyitóértékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét,

– az elszámolt értékcsökkenési leírást (terv szerinti értékcsökkenést fajtái szerinti bontásban, a terven felüli és a visszaírt terven felüli écs összegét)

– az értékhelyesbítések nyitó értékét, növekedését, csökkenését, záró értékét,

– ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit.

Ha nem szeretnél lemaradni semmilyen fontos és érdekes információról, akkor iratkozz fel hírlevelemre is!

Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg ismerőseiddel!

Share/Bookmark