Mit jelent az aktív időbeli elhatárolás?

Az aktív időbeli elhatárolások az adott időszak eredményét növelik, majd a következő évben a tárgyévi eredményt csökkentik.

Az eredményt az aktív időbeli elhatárolás kétféle módon növelheti:

– bevétel-hozam növelésével- ezek a bevételt növelő aktív időbeli elhatárolások
– költség- ráfordítás csökkentésével- ezek a ráfordítást csökkentő aktív időbeli elhatárolások

Láthatod, hogy mindkét fajtánál végeredmény az, hogy az  eredmény nő.

Most nézzük meg a bevételek aktív időbeli elhatárolását!

Itt kell kimutatnod azokat a bevételeket, amelyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérleg fordulónapja után esedékesek.

Bevételek aktív időbeli elhatárolásának könyvelése a tárgyévben:

T: 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása

K: 9 Bevételek

 

Bevételek aktív időbeli elhatárolásának könyvelése a tárgyévet követő évben:

1. lépés a feloldás vagy másként fogalmazva a visszavezetés:

T: 9 Bevételek

K: 391 Aktív időbeli elhatárolások

2. lépés a tényleges bevétel elszámolása

T: 3 Pénzeszközök/3Követelések

K: 9 Bevételek

 

A bevételek aktív időbeli elhatárolására néhány példa:

– Például a bérbeadónál a bérleti díjnak az az összege, amelyet csak a mérleg fordulónapja után számláztak le, de a fordulónap előtti időszakra vonatkozik.

– Bankbetétek fordulónap után esedékes, a tárgyévre jutó időarányos kamata.

 

Mindezt nézzük meg egy feladaton keresztül!

KISKAPU Zrt. 2.000.000 Ft kölcsönt ad Nagykapu Kft-nek adott év november 1-jén .

A kölcsönnek kapcsolatban az alábbi adatokat ismerjük:

– futamidő: 4 év

– kamat évi 12%

– kamatfizetés évente, s törlesztés a futamidő végén egy összegben.

Könyveljük le a szükséges gazdasági eseményeket a KISKAPU Zrt-nél a tárgyévben és a tárgyévet követő évben!

Először a tárgyévet nézzük!

1. lépés a kölcsön nyújtásának elszámolása:

Mivel a futamidő 4 év, ezért befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatnod!

T: 193 Egyéb tartósan adott kölcsönök  2.000.000

K: 384 Elszámolási betétszámla   2.000.000

2. A  tárgyévre járó kamatot el kell határolni, mert a tárgyévet illeti meg, de a következő évben fizetik ki.

T: 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása   40.000

K: 973 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai  40.000

Az összeg pedig :

kölcsön összege x kamatláb/12x felvétel (vagy utolsó kamatfizetés) óta eltelt hónapok száma

2.000.000 x 0,12/12×2= 40.000 Ft

Ezután jöhet a tárgyévet követő év elszámolása:

1. lépésben oldjuk fel az időbeli elhatárolást!

T: 973 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai  40.000

K: 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása   40.000

A kapott kamatot november 1-jén el kell számolnod:

Itt az első évre (egy év) jutó kamatot kell elszámolnod:

T: 384 Elszámolási betétszámla   240.000

K: 973 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai  240.000

Kamat összege:

2.000.000 x 0,12= 240.000 Ft.

Ezután év végén ismét el kell határolnod a tárgyévre járó kamatot:

Most a kamatfizetés óta eltelt időszakot kell figyelned, ami nov. 1- dec. 31-ig terjedő időszak, tehát 2 hónap.

T: 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása   40.000

K: 973 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai  40.000

És készen is vagyunk.

A témát még folytatjuk!