Már simán megy egy mérlegérték számításával kapcsolatos feladat megoldása? 

“Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor pedig azért gyakorolj” egyet![

Az alábbi feladatot oldd meg, melyben maradványértékkel, évek száma összege értékcsökkenési módszerrel kell megoldanod a feladatot.

Egy vállalkozás rendelkezik egy termelőgéppel, amely a fordulónapon 3,5 éves. A termelőgép bekerülési értéke 25 000 000 Ft, a tervezett maradványérték 3 000 000 Ft. A termelőgép értékcsökkenését évek száma összeg módszerrel 10 év alatt számolják el.
 

Feladat megoldása: 

Első lépésben gyűjtsük ki a termelőgépről a megoldáshoz szükséges adatokat: 

  • Bekerülési értéke: 25.000.000 Ft
  • Maradványérték: 3.000.000 Ft (Bekerülési érték után mindig nézd meg, hogy van-e maradványérték)
  • Kora: 3,5 év
  • Leírási mód: évek száma összege módszer
  • Hasznos élettartam: 10 év 
I. megoldási mód:

Számoljuk ki a leírási kulcsot: 
Ehhez az évek számát összegezni kell. Mivel 10 évig tervezik használni, ezért 1-10-ig össze kell adni a számokat: 
S = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55

Ha ezt tudjuk, akkor az évek számát fordított sorrendben (10, 9, 8, ……1) alkalmazva tudjuk képzeni a leírási kulcsot.
Így az  évenkénti leírási kulcsok= 10/55, 9/55, 8/55, 7/55, 6/55, 5/55, 4/55, 3/55, 2/55, 1/55

Ha ismerjük a leírási kulcsot, ki tudjuk számolni az éves értékcsökkenést.

Éves écs összege= écs leírás alapja * éves amortizációs kulcs = (bruttó érték- maradványérték) * éves amortizációs kulcs

A halmozott értékcsökkenés pedig a 3,5 év értékcsökkenéseinek összege. 

II. megoldási mód:

Én azt szoktam javasolni a diákjaimnak, hogy első lépésben számolják ki az egy egységre jutó értékcsökkenést, ami az értékcsökkenés leírási alapjának (bekerülési érték – maradványérték) és az évek száma összegének a hányadosa.

Majd az egyes évek értékcsökkenését az alábbi módon tudod kiszámolni n év esetén: 

1. évi écs: n. év sorszáma * egységnyi écs
2. évi écs: (n-1) év sorszáma * egységnyi écs
n. évi écs: 1. * egységnyi écs

Mivel a gép 3,5 éves, ezért a halmozott értékcsökkenés kiszámítása:

Egy egységre jutó leírási alap = écs leírás alapja/évek számának összege 

Egy egységre jutó leírási alap = 22.000.000/55= 400.000 Ft  

1 év écs-e = 10*400.000 = 4.000.000

2. év écs-e=9*400.000 = 3.600.000

3. év écs-e = 8*400.000= 3.200.000

4. év écs-e= (7*400.000) /2=1.400.000 (Mivel 3,5 éves a gép, ezért a 4. évben csak egy fél évre kell értékcsökkenést számolni, ezért kell az éves értékcsökkenést osztani 2-vel. 

3,5 év értékcsökkenése (a halmozott értékcsökkenés)  = 4.000.000 + 3.600.000 + 3.200.000 + 1.400.000 = 12.200.000 Ft. 

Egyszerűbben felírva = 400.000 * (10+9+8+7/2)= 400.000 * 30,5) = 12.200.000 Ft. 

Ezután ki tudod számolni a gép mérlegértékét.

A gép mérlegértéke = BEKERÜLÉSI ÉRTÉK – halmozott értékcsökkenés 

A gép mérlegértéke = 25.000.000 – 12.200.000 = 12.800.000 Ft.  Nagyon fontos, hogy a bekerülési értékből kell kiindulnod!!!!

A mérlegben az adatok ezer Ft-ban jelennek meg, így 12.800 -ként kell szerepeltetni a mérlegben. 

Bízom benne, hogy segített megérteni vagy gyakorolni az értékcsökkenés számítását.