Gondolod a mérlegképes tanoncok mind félnek a tárgyi eszköz értékeléses feladattól?

Nem, bizony nem.

Te se félj!

Hoztam neked egy feladatot, mely alapján bízom, hogy megérted a logikáját!

Íme a feladat!

Egy gyártógépről az alábbi adatokat tudjuk:

Bruttó érték: 6.000.000 Ft
Halmozott terv szerinti értékcsökkenés: 1.000.000 Ft
Piaci értéke: 5.400.000 Ft

A piaci érték és a könyv szerinti érték közötti eltérés jelentős. A vállalkozás él a piaci értéken való értékelés lehetőségével.

Hogyan oldalnád meg?

Számold ki először az eszköz könyv szerinti értékét!

Könyv szerinti érték: Bruttó érték – értékcsökkenés, tehát

6.000.000 – 1.000.000 = 5.000.000 Ft

Mivel a piaci érték magasabb, mint a könyv szerinti érték

5.400.000 > 5.000.000

és a cég él a piaci értéken való értékeléssel, ezért értékhelyesbítést kell elszámolni a különbség összegében.

Ennek összege: 5.400.000 -5.000.000 = 400.000 Ft.

Értékhelyesbítés könyvelése:

T:137 Műszaki gép, ber értékhelyesbítése 400.000

K: 417 Értékelési tartalék 400.000

A mérlegértéket nem befolyásolja az értékhelyesbítés összege, így az továbbra is 5.000.000 Ft.

Folytassuk a feladatot és nézzük a következő évet!

A vállalkozás elszámolt a gépre további 1.000.000 Ft terv szerinti értékcsökkenést, valamint a piaci érték: 4.100.000 Ft.

Összegezzük, hogy mit tudunk a gépről!

Bruttó érték: 6.000.000 Ft
Halmozott terv szerinti értékcsökkenés: 2.000.000 Ft (1.000.000 + 1.000.000)
Elszámolt értékhelyesbítés: 400.000
Piaci értéke: 4.100.000 Ft

Nézzük a megoldást!

Először számold ki a könyv szerinti értéket!

6.000.000-2.000.000=4.000.000

A piaci érték magasabb, mint a könyv szerint i érték, mert

4.100.000 > 4.000.000.

A különbözet 100.000 Ft, így 100.000 Ft

Értékhelyesbítést kell elszámolni.

Itt figyelj nagyon, mert már az eszközre elszámoltál 400.000 Ft értékhelyesbítést, de csak 100.000 Ft-nyi kell, így 300.000 Ft összegben vissza kell vezetni.

Értékhelyesbítés visszaírásának könyvelése:

T:417 Értékelési tartalék 300.000

K: 1371 Műszaki gép, ber értékhelyesbítése 300.000

És még itt sincs vége.

Nézzük a következő évet, ahol ismét elszámolt 1.000.000 Ft terv szerinti értékcsökkenést, és a piaci érték 2.800.000 Ft.

Nézzük mit tudsz most az eszközről:

Bruttó érték: 6.000.000 Ft
Halmozott terv szerinti értékcsökkenés: 3.000.000 Ft
Elszámolt értékhelyesbítés: 100.000 Ft.
Piaci értéke: 2.800.000 Ft

Lássuk, mit kell tenned az értékelés során!

Könyv szerinti érték:

6.000.000-3.000.000=3.000.000

Ebben az esetben a könyv szerinti érték magasabb, mint a piaci érték, mivel

3.000.000 > 2.800.000.

Ilyen esetben, mikor van értékhelyesbítés, mindig az legyen az első lépés, hogy azt visszavezeted!

Értékhelyesbítés visszaírásának könyvelése:

T:417 Értékelési tartalék 100.000

K: 1371 Műszaki gép, ber értékhelyesbítése 100.000

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Majd a piaci érték és a könyv szerinti érték különbségének összegében terven felüli értékcsökkenést kell elszámolnod.

Ennek összege:

3.000.000 – 2.800.000 = 200.000 Ft.

Terven felüli értékcsökkenés könyvelése:

T: 866 Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése 200.000

K: 138 Műszaki ber., gépek, jár.  terven felüli értékcsökkenése 200.000

Ha elsőre nem látod az összefüggéseket, nézd át még 2-3-szor a feladatot!
Bízom benne, hogy ezek után nem fogsz megijedni egy ilyen feladattól!