Mit is takar pontosan a nem realizált árfolyam – nyereség, nem realizált árfolyam – veszteség?

Egy kedves olvasónk vetette fel a kérdést a Facebook csoportban.
Úgy gondolom, hogy az árfolyam-különbség sokak számára érdekes téma, ezért megírom itt a blogban, s így mindenki számára elérhetővé teszem.

2011. január 1-jétől minden eszközt és forrást át kell értékelni, függetlenül attól, hogy a mérlegfordulónapi átértékelésből adódó különbözet jelentős-e vagy sem.

Ebből következik, hogy a

– valutapénztárban lévő valutakészletet,

– devizaszámlán lévő devizát,

– befektetett pénzügyi eszközöket,

– külföldi pénzértékre szóló követeléseket,

– értékpapírokat,

– külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget

az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.

De mit is jelent pontosan a nem realizált árfolyam-különbözet, nem realizált árfolyam-nyereség, nem realizált árfolyam-veszteség?

A nem realizált árfolyamveszteség a tárgyévben, a mérlegfordulónapi értékelésből adódóan keletkezett és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolt – árfolyamnyereséggel nem ellentételezett – árfolyamveszteség .

Talán kicsit “érthetőbb” nyelven:

A nem realizált árfolyam-különbözet a devizás eszközök és kötelezettségek év végi összevont értékeléséből adódó elméleti különbözet.

A nem realizált árfolyam-nyereség/veszteség megmutatja, hogy mekkora nyereség vagy veszteség realizálódna akkor, ha a nyilvántartásban lévő összes devizás ügylet lezárulna. (Arra gondolok, hogy a mérlegfordulónapon az összes érintett követelés befolyna, a deviza/valutakészletet forintra váltanánk, az összes érintett kötelezettséget is rendeznénk.).

Ezt hogyan kell elszámolni?

Először tételenként meg kell állapítanod az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelés előtti könyv szerinti érték és az értékeléskori forintérték közötti különbséget.

Ezt a különbözetet egy technikai számlán (36) számolod el az adott eszközzel vagy forrással szemben.

Ha az összevont árfolyamkülönbség  veszteség, akkor árfolyam-veszteség keletkezett, amit pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell elszámolnod.

Ha az összevont árfolyamkülönbség  nyereség, akkor árfolyam-nyereség keletkezett, amit pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kell elszámolnod.

Könyvelése:

Eszközök esetén:

T: 368   K: 1, 3-4

Források esetén:

T: 4   K: 368

Összevont különbözet:

Árfolyam-nyereség esetén:

T: 368  K: 976

Árfolyam- veszteség esetén:

T: 876  K: 368

Milyen árfolyamot kell használnod az értékelés során?

A valutát és devizát a számviteli politikában meghatározott, választott fordulónapi árfolyamon kell forintra átszámítani.

Ez lehet a  választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyam átlaga vagy az MNB által közzétett devizaárfolyam.

Most nézzünk egy feladatot is az árfolyam-különbözet témakörében.

PÉNZ-ELEK Kft. devizás/valutás tételeiről az alábbi adatok állnak rendelkezésünkre a fordulónapon:

Vevők:

KisKacat Bt.  2.000 EUR     Könyv szerinti árfolyam: 290 Ft/EUR

NagyFalat Kft.  4.000 EUR   Könyv szerinti érték : 1.240.000 Ft.

Devizabetét:

6.000 EUR  Könyv szerinti árfolyam: 312 Ft/EUR

Szállító:

KisKapu Zrt.    10.000 EUR Könyv szerinti érték: 3.030.000 Ft

Rövid lejáratú kölcsön:

8.000 EUR  Könyv szerinti árfolyam: 289 Ft/EUR

A fordulónapi választott árfolyam: 300 Ft/EUR

Feladat:

Végezd el az év végén szükséges értékelési feladatokat!

A feladat megoldását itt találod. Oldd meg előbb, s azután nézd csak meg!

Ha hasznosnak találtad a bejegyzést, nyomj egy lájkot!