Először nézzük, hogy mik is azok a gazdasági események!

A gazdasági események azon események, amelyek a vállalkozás

– vagyoni vagy

– vagyoni és jövedelmi helyzetére hatást gyakorolnak.

A gazdasági eseményről hiteles okmányt, azaz bizonylatot kell kiállítani.

Hogyan csoportosítjuk a gazdasági eseményeket?

Egy gazdasági esemény lehet:

– alapvető gazdasági esemény

– összetett gazdasági esemény.

Mit jelent, hogy alapvető gazdasági esemény?

Az ide tartozó események esetén

– csak a vagyoni helyzet (a vagyon összetétele, értéke) változik meg,
– a jövedelmi viszonyokra nem gyakorol hatást.
Tehát az alapvető gazdasági események csak a mérlegben (eszközökben és/vagy forrásokban) idéznek elő változást.

Az alapvető gazdasági események négy típusát különböztetjük meg:

–eszközök körforgása
–források körforgása
–Tőkebevonás (eszközbevonás)
–Tőkekivonás (eszközkivonás)
Nézzük meg őket sorban!
1. Eszközök körforgása:
– Az eszközök összetétele változik meg; az egyik eszköz ugyanakkora összeggel növekszik, mint amennyivel a másik eszköz csökken.
– A mérlegfőösszeg változatlan marad.
– Jelölése: E+ E-
Ilyen  gazdasági  esemény például az anyagbeszerzés készpénzért 100.000 Ft.
Az anyagbeszerzés hatására
– B.I. Készletek növekedés
– B.IV. Pénzeszközök csökkenés történt.
2. Források körforgása
– A források összetétele változik; az egyik forrás ugyanakkora összeggel csökken, mint amennyivel a másik forrás nő.
– A mérleg forrásoldala átrendeződik, a mérlegfőösszeg változatlan.
– Jelölése: F- F+
Ilyen gazdasági esemény például az előző évi pozitív mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba 18 520 ezer Ft értékben.
Milyen hatása van?
 – D.VII. Mérleg szerinti eredmény csökkenés
– D.IV. Eredménytartalék növekedés
3. Tőkebevonás
– Az egyik eszköz ugyanakkora összeggel növekszik, mint amennyivel egy forrás.
– Hatására az eszközök és a források értéke azonos összeggel kibővül, ezáltal a  rendelkezésre álló vagyon több lesz, a mérlegfőösszeg nő.
– Jelölése: E+ F+
Ilyen esemény, ha árut vásárolunk 500.000 Ft-ért. Fizetési határidő: az átvételt követő 8. nap.
Milyen hatása van?
– B.I. Készletek növekedése
– F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek növekedés
4. Tőkekivonás
– Az egyik forrás ugyanakkora összeggel csökken, mint amennyivel egy eszköz.
– Hatására az eszközök és a források értéke ugyanakkora összeggel csökken, a rendelkezésre álló vagyon kevesebb lesz, a mérlegfőösszeg csökken.
– Jelölése: F- E-
Ilyen például, mikor augusztus 5-én átutaljuk a munkavállalók július havi munkabérét a lakossági folyószámlákra 2 478 ezer Ft összegben.
Hatására
– F III. Rövid lejáratú kötelezettségek csökkenés a
– B. IV. Pénzeszközök csökkenés következik be.
Ebben a  bejegyzésben megnézzük az összetett gazdasági eseményeket is.