Láttad a korábbi Turbósító csütörtök bejegyzést, melyben bemutattam a négyfokozatú likviditási mérleget?

Ha még nem, akkor itt tudod megnézni.

Ma megmutatom Neked az ötfokozatú likviditási mérleget.

Ha az a feladat, hogy állítsd össze egy ötfokozatú likviditási mérleget, akkor az alábbi sablont kell használnod:

ÖTFOKOZATÚ LIKVIDITÁSI MÉRLEG

ESZKÖZÖK

Előző év Tárgyév
I. AZONNAL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZESZKÖZÖK
Pénztár, csekkek
Bankbetétek
Értékpapírok (forgatási célú)
II. EGY ÉVEN BELÜL BEHAJTHATÓ KÖVETELÉSEK
Vevőkövetelések, váltókövetelések, egyéb követelések (Levonni:kapott előlegek)
III. EGY ÉVEN BELÜL PÉNZZÉ TEHETŐ ESZKÖZÖK
Készletek
Aktív időbeli elhatárolásokból
IV. EGY ÉVEN TÚL PÉNZZÉ TEHETŐ ESZKÖZÖK
Követelésekből
Készletekből
Aktív időbeli elhatárolásokból
V. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
Tartós részesedések mérleg
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Adott kölcsönök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök

ÖSSZESEN:

FORRÁSOK

Előző év Tárgyév
I. AZONNAL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK
Jövedelemelszámolás
Bérjárulékok
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségekből
II. EGY ÉVEN BELÜL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK
Kötelezettségekből,
Céltartalékokból
Passzív időbeli elhatárolásokból
III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTOZÁSOK ESEDÉKES TÖRLESZTŐ RÉSZLETE
IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Céltartalékokból
Passzív időbeli elhatárolásokból
V. VISSZA NEM FIZETENDŐ FORRÁSOK
Saját tőkemérleg
Céltartalékokból
Passzív időbeli elhatárolásokból
Hátrasorolt kötelezettségek

ÖSSZESEN:

Mit mutatnak az egyes fokozatok?

Az I. fokozat  az azonnali fizetőképességre mutat rá.

Az I., II., és III.  fokozat kumulált értékeinek szembeállításával a rövid távú fizetőképességet elemezheted.

Az I-IV. fokozat kumulált értékeinek segítségével a hosszabb távú fizetőképesség vizsgálható.

Nézzük, hogy a likviditási mérleg elemzés során milyen megállapításra juthatsz!

Pénzügyi egyensúly áll fenn, ha az eszközök értékei,  a pénzzé válás csoportjai szerint nem térnek el az ugyanazon csoportba tartozó források összegétől.

Egyensúlytalanság van, ha   egy vagy több csoportban eltérnek az eszközök a forrásoktól.

Az egyenlegek előjelétől függően az egyensúlytalanság jelenthet

– likviditási többletet: az eszközök pénzzé tehetősége az egyes fokozatokban magasabb a fokozathoz tartozó kötelezettségek esedékességénél

– likviditási hiányt: az eltérések előjele negatív.

– parciális pénzügyi hiányról akkor beszélünk, ha csak egy-egy osztályközben jelentkezik a hiány

– totális egyensúlytalanságról beszélünk, ha az első három tételpár mindegyikénél, pénzügyi hiány mutatkozik.

Ha tetszett a bejegyzés, nyomj egy Tetszik-et, hogy ismerőseid is láthassák a Mérlegképes Tanoncok Turbósító csütörtök heti bejegyzését! :)