Ne ijedj meg, időbeli elhatárolásról kell eldöntened, hogy aktív időbeli elhatárolás vagy passzív időbeli elhatárolás!

Korábban írtam már összefoglalót az időbeli elhatárolások elméletéről – melyet ide kattintva érsz el – ahol kitérek részletesebben az aktív időbeli elhatárolásra. Ide kattintva pedig a passzív időbeli elhatárolásról találsz egy  elméleti összefoglalót.

A legfontosabb, amit meg kell jegyezned az időbeli elhatárolásokkal kapcsolatban:

  •  Az AKTÍV időbeli elhatárolások az ADOTT IDŐSZAK EREDMÉNYÉT NÖVELIK, majd a következő évben a tárgyévi eredményt csökkentik.
  • A PASSZÍV időbeli elhatárolások az ADOTT IDŐSZAK EREDMÉNYÉT CSÖKKENTIK, majd a következő évben a tárgyévi eredményt növelik.

Ha átismételted az elméletet, akkor nézzünk egy feladatot az időbeli elhatárolásokra!

 Időbeli elhatárolások – Feladat:

1. A vállalkozás 2019. október végén szerződést kötött az egyik irodaépületének bérbeadásáról. A szerződés kezdő időpontja 2019. november 1-je. Az irodaépület éves bérleti díja 6.000.000 Ft+áfa, melyet minden tárgyhót követő hónap elején számláz ki.

2. A vállalkozás szeptember 20-án megkapta a szaklap előfizetéssel kapcsolatos számlát a féléves előfizetési díjról. (2019. okt. 1-től). A számla összege 30.000 Ft + áfa.

3. A decemberi közüzemi számlákat csak január elején kapja meg a vállalkozás. Ezeknek összege 250.000 Ft+ áfa.

Lássuk is a megoldást!

Időbeli elhatárolások – Megoldás:

1. Irodaépület bérbeadása

A feladat szövege megadja, hogy a vállalkozás a tárgyhót követő hónap első napján, utólag számlázza ki az esedékes bérleti díjat. A számlázás miatt a a decemberre jutó bevételt január elején számlázza ki. A decemberre jutó bevétel még a 2019. évet (tárgyévet) illeti meg, ezért a bevételt növeli. Mivel a bevételt növel, ezért aktív időbeli elhatárolás. Emiatt a logika miatt a decemberre esedékes 1 havi bérleti díjat el kell elhatárolni aktív időbeli elhatárolásként 2019-ben.

Elhatárolás összege: 6.000.000/12= 500.000 Ft.

Könyvelése:

T: 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 500.000

K: 91-92   Belföldi értékesítés árbevétele  500.000

 2. Szaklap előfizetés

Mivel megérkezett a számla, s ezért le kell könyvelned költségként.

T: 52  Igénybe vett szolgáltatások költségei  30.000

K:  454 Szállítók  30.000

T: 466  Előzetesen felszámított áfa  1.500

K: 454 Szállítók 1.500

Majd a tárgyévet követő évre jutó előfizetési díjat (január, február, március) el kell határolnod, mivel annak a 2020-as év költségét kell növelnie. Ennek összege: 30.000/6*3= 15.000 Ft. Láthatod ennek következtében 3 havi előfizetési költség terheli a 2019-es évet költségként (október, november, december). Az elhatárolással a 2019-re elszámolt költséget csökkentetted, így az eredmény nőtt, ezért aktív időbeli elhatárolás.

T: 392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 15.000

K: 52  Igénybe vett szolgáltatások költségei  15.000

  3. Közüzemi számla

A közüzemi számlát csak januárban kapja meg a vállalkozás, de  a költség a 2019. évet (tárgyévet) terheli, mivel azokra a hónapokra vonatkozik, ezért a 2019-ben kell könyvelni költségként. 2019-ben a ráfordítást növelni kell, ami a 2019. évi eredményt csökkenti, emiatt passzív időbeli elhatárolás lesz.

T: 512  Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei   250.000

K: 482  Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  250.000

 

Bízom benne, hogy tudtam segíteni, megkülönböztetni az aktív és passzív időbeli elhatárolást, s ezután nem fog gondot okozni az időbeli elhatárolások elszámolása.

Csatlakozz közénk, s a Facebookon is találasz rövid feladatokat, elméleti összefoglalókat!